Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 16:12-15) för Söndagen före Pingst

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Pingst 2020 (pdf)

Sönd. före Pingst (Joh 16:12-15)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:47
 
1X