Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 16:23-33) för Söndagen före Pingst.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Pingst (pdf)

Sönd. före Pingst (Joh 16:23-33)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 9:52
 
1X