Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Pingst 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)
/