Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)
/