Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Matt 18:1-5) för Söndagen efter jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter jul 2019 (pdf)

Söndagen efter jul (Matt 18:1-5)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 10:59
 
1X