Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 2:13-22) för Söndagen efter nyår.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter nyår 2020 (pdf)

Söndagen efter Nyår (Joh 2:13-22)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:42
 
1X