Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)
/