Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 19:37-40) för Tacksägelsedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Tacksägelsedagen 2020 (pdf)

FFG-podden
Tacksägelsedagen (Luk 19:37-40)
/