Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Tacksägelsedagen (Matt 15:29-31.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Tacksägelsedagen (Matt 15:29-31)
/