Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 2:1-12) för Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Trettondedag jul (Matt 2:1-12)
/