‏Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Matt 2:1-12) för Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Trettondedag jul 2020 (pdf)

Trettondedag jul (Matt 2:1-12)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:02
 
1X