Trettondedag jul (text: Matt 2:1-12)

Inför Trettondedag jul (Matt 2:1-12), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)