Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Korta och koncisa genomgångar av fakultetens exeget Daniel Johansson. Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

3 sönd. i påsktiden (Joh 10:11-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 10:11-16) för 3 sönd. i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i påsktiden (pdf)

FFG-podden
3 sönd. i påsktiden (Joh 10:11-16)
/

2 sönd. i påsktiden (Joh 21:15-19)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 21:15-19) för 2 sönd. i Påsktiden

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i påsktiden (pdf)

FFG-podden
2 sönd. i påsktiden (Joh 21:15-19)
/

Påskdagen (Joh 20:1-8)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-8) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2019 (pdf)

FFG-podden
Påskdagen (Joh 20:1-8)
/

Långfredagen (Joh 19:17-37)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 19:17-37) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2019 (pdf)

FFG-podden
Långfredagen (Joh 19:17-37)
/

Annandag påsk (Luk 24:36-49)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:36-49) för Annandag påsk

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2019 (pdf)

FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:36-49)/

Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Bengt Birgersson, tidigare lärare på FFG, predikar över sjätte delen (av sex) i Johannesserien (19:1-16)

FFG-podden
Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)/

Palmsöndagen (Joh 12:1-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:1-16) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
Palmsöndagen (Joh 12:1-16)/

Passionspredikan 5 (Joh 18:28-40)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, predikar över femte delen (av sex) i Johannesserien (18:28-40)

FFG-podden
Passionspredikan 5 (Joh 18:28-40)/

5 sönd. i Fastan (Mark 12:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 12:1-9) för 5 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. i Fastan 2019 (pdf)

FFG-podden
5 sönd. i Fastan (Mark 12:1-9)/

Midfastosöndagen (Joh 6:24-35)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 6:24-35) för Midfastosöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midfastosöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
Midfastosöndagen (Joh 6:24-35)/