Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till bakgrunden i GT). Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

2 sönd. i Advent (Matt 13:31-34)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 13:31-34) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2018 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Matt 13:31-34)
/

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-9) för 1 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Advent (handout)

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/