För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Juldagen (Luk 2:1-20)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 2:1-10) för Juldagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Juldagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Juldagen (Luk 2:1-20)
/

4 sönd. i Advent (Luk 1:39-45)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 1:39-45) för 4 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i Advent 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i Advent (Luk 1:39-45)
/

3 sönd. i Advent (Luk 3:1-15)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 3:1-15) för 3 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Advent 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Advent (Luk 3:1-15)
/

2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Mark 1:14-15) för 2 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)
/

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietext (Matt 21:1-9) för 1 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Advent 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/

Domsöndagen (Joh 5:22-30)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 5:22-30) för Domsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Domsöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Joh 5:22-30)
/

Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 12:35-40) för Söndagen före Domssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen före Domssöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. före Domssöndagen (Luk 12:35-40)
/

21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 19:1-10) för 21 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

21 sönd. efter Trefaldighet 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)
/

Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 6:37-40) för Söndagen efter Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)
/

Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 5:13-16) för Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
/