För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

5 sönd. e Trettondedagen (Mark 9:38-41)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:27-42) för 5 söndagen efter Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. e Trettondedagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
5 sönd. e Trettondedagen (Mark 9:38-41)
/

Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 2:22-40) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)
/

3 sönd. e Trettondedagen (Joh 4:27-42)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:27-42) för 3 söndagen efter Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. e Trettondedagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. e Trettondedagen (Joh 4:27-42)
/

2 sönd. e. Trettondedagen (Joh 4:5-26)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:5-26) för 2 söndagen efter Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. e Trettondedagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. e. Trettondedagen (Joh 4:5-26)
/

Sönd. efter jul (text: Mark 10:13-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 10:13-16) för Söndagen efter jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter jul 2018 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. efter jul (text: Mark 10:13-16)
/