För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 19:1-10) för 21 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

21 sönd. efter Trefaldighet 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)
/

Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 6:37-40) för Söndagen efter Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)
/

Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 5:13-16) för Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
/

19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7, 24-39)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 9:1-7, 24-39) för 19 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

19 sönd. e Trefaldighet 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
19 sönd. efter Tref. (Joh 9:1-7, 24-39)
/

18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Mark 10:17-27) för 18 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

18 sönd. e Trefaldighet 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
18 sönd. e. Tref. (Mark 10:17-27)
/

Midsommardagen (Matt 6:25-28)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 6:25-28) för Midsommardagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midsommardagen (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Midsommardagen (Matt 6:25-28)
/

Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 28:16-20) för Heliga Trefaldighets dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)
/

Pingstdagen (Joh 14:15-21)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 14:15-21) för Pingstdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Pingstdagen (Joh 14:15-21)
/

Kristi himmelsfärds dag (Luk 24:49-53)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 24:49-52) för Kristi himmelsfärds dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi himmelfärds dag (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Kristi himmelsfärds dag (Luk 24:49-53)
/

Bönsöndagen (Luk 11:1-13)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 11:1-13) för Bönsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Bönsöndagen (Luk 11:1-13)
/