För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 6:37-40) för Söndagen efter Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. efter Alla helgons dag (Joh 6:37-40)
/

Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 5:13-16) för Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla Helgons dag 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
/

Påskdagen (Joh 20:1-8)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:1-8) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Påskdagen (Joh 20:1-8)
/

Långfredagen (Joh 19:17-37)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 19:17-37) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Långfredagen (Joh 19:17-37)
/

Annandag påsk (Luk 24:36-49)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:36-49) för Annandag påsk

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:36-49)/

Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Bengt Birgersson, tidigare lärare på FFG, predikar över sjätte delen (av sex) i Johannesserien (19:1-16)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 6 (Joh 19:1-16)/

Palmsöndagen (Joh 12:1-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:1-16) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Palmsöndagen (Joh 12:1-16)/

Passionspredikan 5 (Joh 18:28-40)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG, predikar över femte delen (av sex) i Johannesserien (18:28-40)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 5 (Joh 18:28-40)/

Passionspredikan 4 (Joh 18:15-27)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Torbjörn Johansson, rektor på FFG, predikar över fjärde delen (av sex) i Johannesserien (18:15-27)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 4 (Joh 18:15-27)/

Passionspredikan 3 (Joh 18:12-14)

FFG inbjuder varje måndagskväll i fastetiden till passionspredikningar, i år enligt Johannesevangeliets skildring av Jesu lidande, som sedan publiceras i Kyrkliga förbundets närradio. Programmet läggs ut här i sin helhet. Vår önskan är att detta adelsmärke för luthersk faste-tradition, betraktelser av Jesus i hans lidande och död, ska tas emot, förvaltas och förnyas, så att Kristi lidande blir fortsatt förkunnat med hela sitt djup och hela sin rikedom – i såväl passionspredikningar som vid andra tillfällen.

Daniel Johansson, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG, predikar över tredje delen (av sex) i Johannesserien (18:12-14)

FFG-podden
FFG-podden
Passionspredikan 3 (Joh 18:12-14)/