För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

2 sönd. i Fastan (Luk 7:36-8:3)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 7:36-8:3) för 2 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Fastan (Luk 7:36-8:3)
/

1 sönd. i Fastan (Matt 16:21-23)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 16:21-23) för 1 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Fastan (Matt 16:21-23)
/

Fastlagssöndagen (1 Tim 2:4-6)

Timo Laato genomgår episteltexten (1 Tim 2:4-6) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i epistelns snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Fastlagssöndagen (1 Tim 2:4-6)
/

Fastlagssöndagen (Joh 12:20-33)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 12:20-33) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Fastlagssöndagen (Joh 12:20-33)
/

Sexagesima (Rom 10:13-17)

Daniel Johansson genomgår episteltexten (Rom 10:13-17) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i epistelns snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Sexagesima (Rom 10:13-17)
/

Sexagesima (Joh 7:40-52)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 7:40-52) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Sexagesima (Joh 7:40-52)
/

Septuagesima (Luk 17:7-10)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 17:7-10) för Septuagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Septuagesima (Luk 17:7-10)
/

Kyndelsmässodagen (alt. text Joh 1:14-18)

Daniel Johansson genomgår den alternativa predikotexten (Joh 1:14-18) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kyndelsmässodagen (alt. text Joh 1:14-18)
/

Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 2:22-40) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)
/

4 sönd. efter Trettondedagen (Joh 5:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 5:1-9) för 4 sönd. efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. efter Trettondedagen (Joh 5:1-9)
/