För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

8 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:22-29)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 8 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:22-29).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
8 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:22-29)
/

Kristi förklarings dag (Mark 9:1-13)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Kristi förklarings dag (Mark 9:1-13).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kristi förklarings dag (Mark 9:1-13)
/

6 sönd. efter Trefaldighet (Matt 16:24-27)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 6 sönd. efter Trefaldighet (Matt 16:24-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
6 sönd. efter Trefaldighet (Matt 16:24-27)
/

Apostladagen (Matt 16:13-20)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Apostladagen (Matt 16:13-20).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Apostladagen (Matt 16:13-20)
/

4 sönd. efter Trefaldighet (Joh 8:1-11)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 4 sönd. efter Trefaldighet (Joh 8:1-11).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. efter Trefaldighet (Joh 8:1-11)
/

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:8-10)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:8-10).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:8-10)
/

Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:57-66)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:57-66).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:57-66)
/

Midsommardagen (Matt 6:25-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Midsommardagen (Matt 6:25-30).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Midsommardagen (Matt 6:25-30)
/

1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 1:29-34)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 1:29-34).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 1:29-34)
/

Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 28:16-20) för Heliga Trefaldighets dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)
/