Resurser

  • Kvalificerat teologiskt bibliotek, ca 20,000 volymer med unik profil för ett svenskt teologiskt bibliotek.
  • Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero, fritt att ansöka om för den som söker studieplats i Göteborg.
  • Skriftserien är FFG:s utgivna böcker. Finns att köpa/beställa från expeditionen.
  • Småskriftserien är den populära serien av småskrifter från FFG – kortfattade och lättillgängliga, men samtidigt djuplodande. Finns att köpa/beställa från expeditionen.
  • Texter och studier är en ny skriftserie. Böcker kan vara nyutgåvor av gamla teologiska klassiker, nyöversättningar, eller en del andra teologiska studier som inte ges ut i den ordinarie skriftserien. 2019 utgavs “Den mångfacetterade reformationen” och finns att köpa/beställa från expeditionen.
  • FFG-podden kommer med nya avsnitt varje fredag. Avsnitten består av föreläsningar, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat.
  • Predikoverkstan är en podcast med nya avsnitt varje måndag, för dem som förbereder sig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dem som förbereder sig på att lyssna på utläggningarna.
  • Lärarresurser för föreläsningar, seminarier, kurser ute i församlingar, organisationer, skolor. För att närmare bekanta dig med lärarna, eller för kontaktuppgifter, klicka här.
  • Hälsning är Församlingsfakultetens tidskrift med information om verksamheten, uppbyggliga artiklar, ledare, teologiska fördjupningsartiklar, etc. Prenumeration (6 nr/år) kan tecknas gratis; kontakta expeditionen.Varmt välkomna att använda dig av Församlingsfakultetens resurser!Tack för ditt fortsatta ekonomiska stöd i att göra dessa resurser tillgängliga för alla intresserade!