Passionspredikningar

Passionspredikningar 2021

Passionspredikningar 2020

Passionspredikningar 2019

(sändningar från FFG:s kapell via Kyrkliga förbundets närradio)

Passionspredikningar 2018

(sändningar från FFG:s kapell via Kyrkliga förbundets närradio)