Hälsning

Församlingsfakulteten ger ut en tidning som heter Hälsning från Församlingsfakulteten (6 nr/år). Tidningen ger kontinuerlig information om arrangemang, kurs och utbildningar på FFG. Därtill finns artiklar av mer uppbygglig karaktär samt inblickar i verksamheten. Hälsning hem i brevlådan är bästa sättet att hålla sig informerad om aktuella händelser på FFG! Prenumeration är kostnadsfri och anmäls  här.