Hälsning

Församlingsfakulteten ger ut Hälsning från Församlingsfakulteten, en tidskrift med aktuell information om arrangemang, kurser och utbildningar på FFG (4 nr/år). Därtill finns en ledare, teologiska fördjupningsartiklar, betraktelser och artiklar som ger inblick i verksamheten. Hälsning hem i brevlådan är bästa sättet att hålla sig informerad om aktuella händelser på FFG. Prenumeration anmäls här.

Publicerade nummer finns att läsa nedan. Ett urval av fördjupningsartiklar och betraktelser.