Inspelningar

Nedan finns inspelningar som inte hamnar på FFG-podden och Predikoverkstan och äldre inspelningar från diverse föreläsningar och arrangemang. Videoinspelningar finns på FFG:s Youtube-kanal.

Serien om Bibelns böcker från FFG-podden 2020

Kursen “The Future of the Gentiles in the Prophets” med Paul Raabe 2018

Serien om Lilla katekesen från FFG-podden 2019-2020

Konferensen “Israel och evangelium om Jesus” 2019 med Källan och FFG i samarbete

Fakultetsföreläsningar 2017-2018

Temadag om Augsburgska bekännelsen 2018

Passionspredikningar 2018

(sändningar från FFG:s kapell via Kyrkliga förbundets närradio)

Bibelkonferens 2018: Försoningen

Bibelkonferens 2017: Simul Iustus et Peccator – rättfärdig och syndare samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2015: Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2014: Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt? (SIMUL)

Bibelkonferens 2011: Rättfärdiggörelsen

Temadag om rättfärdiggörelsens relevans 2017

Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017: Fri och bunden

Övrigt