I Församlingsfakultetens nysatsning på FFG-podden presenteras varje fredag ett nytt avsnitt. Avsnitten består av föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Du kan lyssna på alla avsnitt här på hemsidan, liksom en del gamla inspelningar, men FFG-podden innebär att du i sin mobil/surfplatta kan lyssna i en så kallad podradio. Sök på “Församlingsfakulteten” i din podcast-app. Där finns FFG-podden och Predikoverkstan. Apple har sin egen podcast-app installerad (alternativt iTunes) medan följande gratis Pod-appar kan laddas ner för android-telefoner: Player FM, DoublePod. 

Inspelningar kan laddas ner genom att högerklicka på filnamnet “Spara länk som”.

FFG-podden 2019

Fakultetsföreläsningar 2017-2018

Temadag om Augsburgska bekännelsen 2018

Passionspredikningar 2018

(sändningar från FFG:s kapell via Kyrkliga förbundets närradio)

Bibelkonferens 2018: Försoningen

Bibelkonferens 2017: Simul Iustus et Peccator – rättfärdig och syndare samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2015: Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt (SIMUL)

Bibelkonferens 2014: Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt? (SIMUL)

Bibelkonferens 2011: Rättfärdiggörelsen

Temadag om rättfärdiggörelsens relevans 2017

Nordeuropeiska Lutherakademins symposium 2017: Fri och bunden

Övrigt