Tre historiska perpektiv på Bibeln

Rune Imbergs avskedsföreläsning hölls i anslutning till FFG:s bibelkonferens efter att ha blivit uppskjuten på grund av pandemin. Den första delen är redan publicerad i hälsning nr 3 2022, men utan nothänvisningar.

Här kan du läsa del ett i sin helhet inklusive nothänvisning.