Serie med öppna föreläsningar

Den kristne, staten och politiken

Serie med öppna föreläsningar våren 2019

Frågan om hur en kristen ska förhålla sig till staten och politiska ställningstaganden väckte stort intresse under höstens öppna föreläsningar med Torbjörn Johansson (inspelningar finns här). Nu tar fakultetens lektor i kyrkohistoria, Rune Imberg, vid med en fortsättningsserie som tar fler historiska perspektiv in i bilden när några högaktuella och brännande ämnen adresseras. Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras. Möjlighet till öppet samtalsforum efter kaffet, i regi av nätverket Teologi och Samhälle. Välkommen!

  • Den intoleranta toleransen
    28 januari kl. 18, Rune Imberg
  • Kyrka och stat i lyckliga, och mindre lyckliga, föreningar
    4 mars kl. 18, Rune Imberg
  • Religionsfrihet, islam och det offentliga rummet
    1 april kl. 18, Rune Imberg