4 sönd. efter Trefaldighet (Luk 6:36-42)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:36-42) för 4 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:11-32)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 15:11-32) för 3 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...

Johannes döparens dag (Luk 1:67-80)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 1:67-80) för Johannes döparens dag. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och...

Midsommardagen (Mark 6:30-44)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 6:30-44) för Midsommardagen. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur...

1 sönd. efter Trefaldighet (Matt 3:11-12)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Matt 3:11-12) för 1 sönd. efter Trefaldighet. Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...