Kristi förklarings dag (Luk 9:28-36)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:28-36) för Kristi förklarings dag Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och...

6 sönd. efter Trefaldighet (Luk 9:51-62)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:51-62) för 6 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...

Apostladagen (Mark 3:7-19)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Mark 3:7-19) för Apostladagen Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur...

4 sönd. efter Trefaldighet (Luk 6:36-42)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 6:36-42) för 4 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:11-32)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 15:11-32) för 3 sönd. efter Trefaldighet Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext,...