Lagisk, laglös, fri? Ny småskrift från FFG!

17 december, 2020 | Nyheter

Torbjörn Johansson är författare till senaste skriften i FFG:s småskriftserie: Lagisk, laglös, fri? Paulus skriver att den kristna församlingen är kallad till frihet. Det handlar inte bara om frihet från de stora fienderna synden, döden och djävulen utan även om frihet från lagen. Detta leder till viktiga frågor, som denna småskrift behandlar:

– Vilka är egentligen 10 Guds bud? Ingår t.ex. bildförbudet?
– Varför följer inte de kristna föreskrifterna som Gud har givit i Moseböckerna?
– Ska det endast predikas evangelium i kyrkan?
– Hur ser vägen mellan lagiskhet och laglöshet ut?

Småskrifterna kostar 50 kr (40 kr vid köp av minst 10 st) och kan beställas från FFG:s expedition. Mer information finns här, där också övriga småskrifter finns listade. Du hör också författaren själv berätta om boken i Advent Special på Youtube-kanalen.