Sommarbibelskola 2019

En god förvaltare i en ond tid

SOMMARBIBELSKOLA 1–3 AUGUSTI 2019

Återigen erbjuds under tre intensiva dagar i augusti en sommarbibelskola på FFG, med tema Förvaltare. Hur är det möjligt att vara en förvaltare av Guds gåvor – hälsa, krafter, tid, pengar, medmänniskor, stad, land, miljö, osv – med uthållighet när uppgivenheten tilltar? 

I trohet när otack är världens lön? Och hur ska man se på förvaltandet av skapelsen när ”jorden ska nötas ut som en klädnad” (Jes 51:6)? Dessa och liknande frågor tas upp på årets sommarbibelskola, där Jan-Erik Appell åter är kaplan och leder bibelstudier, och där fakultetens lärare undervisar. Varmt välkommen!

Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens caféutrymmen. Begränsat antal platser. I kursavgiften 200 kr ingår fika. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, mail:info@ffg.se.

Schema för dagarna

1 aug 2 aug 3 aug
9.00-10.00 Goda förvaltare i de sista tiderna (1 Petr 4:7-11)
Jan-Erik Appell
En kristens vardags-gudstjänst (Rom 12:1-5)
Jan-Erik Appell
”Vi har bara gjort vår plikt” (Luk 17:7-10)
Jan-Erik Appell
10.00-10.30
Kaffe Kaffe Kaffe
10.30-12.00 ”Var fruktsamma och föröka er… Lägg jorden under er… Råd över alla djuren…” (1 Mos 1:28f) – om förvaltarens uppgift
Rune Imberg
”En kristen är ingen människa underdånig och alla människors tjänare” – Martin Luther om en kristen människas frihet
Torbjörn Johansson
”Jag har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen” (Mark 10:45) – om Herren som blev allas vår tjänare
Daniel Johansson
12.00-13.30 Lunch Lunch Lunch
13.30-15.00 Förvaltare av evangelium och kultur
Torbjörn Johansson
”Jorden ska nötas ut som en klädnad” (Jes 51:6)? – förvalta till vilken nytta?
Daniel Johansson
”Uppmana dem som är rika i den här världen” (1 Tim 6:17) – om rikedom, ägande och förvaltarskap
Rune Imberg