Att studera på FFG

institutionen.lodFörsamlingsfakulteten som teologisk institution och skola vill att människor formas för Kristus

  • till trygg identitet i Honom. Församlingsfakultetens egen identitet bygger på Jesus som Herre, på Bibeln som Guds Ord och på den evangelisk-lutherska bekännelsen.
  • i relation till Honom och medmänniskor. Identiteten i Kristus växer fram i relationen till Honom. Den som blivit älskad och förlåten av Honom älskar och förlåter, den som blivit nådd och undervisad av Honom når själv ut och undervisar.
  • med blick för varje möjlighet att tjäna Honom. Gud öppnar dörrar och ger alla möjligheter att tjäna.

Studenterna själva har olika mål med sina studier, men för många handlar det om att

  • brottas – med sig själv, Gud, Bibeln, frågorna, tron. Församlingsfakulteten erbjuder en miljö som ger studenter trygghet att reflektera, värdera, ifrågasätta.
  • förstå – att nå fram till insikt, tro, visshet, övertygelse. Församlingsfakulteten erbjuder teologiska studier där Gud är utgångspunkten och Kristus centrum. Ett regelbundet bön- och andaktsliv ger studenter andrum till att låta studiet smälta samman med tron.
  • ge vidare – med den förmåga, frimodighet och omsorg Gud ger. Församlingsfakulteten ser teologistudiet som en förberedelse för det fortsatta livet som kristen i kyrkan och i världen.

Alla intresserade är välkomna utan krav på tro eller bekännelse – här kombineras tydlighet i profilen med öppenhet och respekt för varje enskild individ. Intresserad? Klicka här!