Ackrediterad examen

VWD_FFG.058Den teologiska utbildningen (1år/3år) är ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association (www.eeaa.eu). EEAA är ett fristående nätverk av teologiska skolor i Europa med inbördes kvalitetsgranskning. Flera av dessa skolor är ackrediterade av statliga eller nationella ackrediteringsorganisationer – med dessa utbildningar är nu TU jämförbar.

Genom samarbetet i inom den världsvida organisationen International Council for Evangelical Theological Education (ICETE), sker kvalitetsgranskningen med ca 1 000 teologiska skolor som jämförelsebas. EEAA är också medlem i International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) och ”associate” i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Dessa medlemskap innebär att EEAA noga följer utvecklingen inom Bologna-processsen och att kriterierna i bedömningen av utbildningarna ligger helt i linje med Bologna-processen.

Det innebär bland annat att det är möjligt med fortsatta teologiska studier på avancerad nivå vid ca 400 lärosäten i världen. Dessutom har det visat sig att en student med examensbevis från en skola med EEAA-ackreditering har lättare för att få arbete, och i förekommande fall, arbetstillstånd i tredje världen.

Den ettåriga teologiska utbildningen på FFG är granskad och bedömd av EEAA som jämförbar med Certificate of Theology, och den treåriga jämförbar med Bachelor of Theology.