Alumni

IMG_1892Alumni utgörs av den grupp studenter som avslutat sina studier på FFG. Många är nu aktiva, avlönat eller oavlönat, i en rad olika kyrkor, missionsorganisationer och skolor som de haft eller har fått kontakt med. Några har fortsatt med högre teologiska studier, i något fall även doktorandstudier. Andra har blivit missionärer. Flera av våra tidigare studenter har blivit prästvigda i olika sammanhang (Svenska kyrkan, Missionsprovinsen eller i olika kyrkor utomlands). Någon arbetar som ungdomsledare. De viktiga uppgifter som väntar efter teologiska studier kan ta sig olika uttryck. För somliga är uppgiften oklar eller okänd under studietiden, men de allra flesta har kunnat uppleva att uppgiften lagt sig till rätta för dem.

Efter avslutade studier välkomnas studenter i FFG:s informella sällskap för f d studenter. Bland mycket annat erbjuds sällskapets medlemmar rabatterade priser på böcker i Församlingsfakultetens skriftserie och på avgiftsbelagda konferenser/ temadagar, kostnadsfri prenumeration på vår nya serie med småskrifter, samt högsta prioritet i den verksamhet Församlingsfakulteten förlägger utanför institutionen. Sällskapet är tänkt som ett redskap för förnyat och fördjupat samarbete mellan Församlingsfakulteten och före detta studenter. Intresserad? Ta kontakt med oss!