Antagningskrav

IMG_1883Församlingsfakulteten välkomnar alla intresserade (män och kvinnor, unga och gamla). Det kan röra sig om både dem som har ett allmänt teologiskt intresse och dem som söker särskild tjänst i församling eller inom missionen. Inga krav ställs på tro och bekännelse. För att bevara öppenheten avstår Församlingsfakulteten också från att ta ställning för ett specifikt kyrkligt sammanhang. Utbildningen kan därför fungera som teologisk grund för tjänst i Guds rike på bred front. Detta utesluter dock inte Församlingsfakultetens ambition att vara tydliga i den teologiska (evangelisk-lutherska) profilen.

För antagning på teologiska utbildningen (1år/3år) krävs följande, utöver grundläggande behörighet: Svenska B/Svenska 2B, Historia A samt Samhällskunskap A, samtliga med betyget G eller högre. Den som saknar formell behörighet kan bli prövad i s.k. motsvarandebedömning där vi bedömer det som kallas ”reell kompetens”. I undantagsfall kan också dispenser från dessa krav medges. Om du är osäker på din behörighet att söka, ta gärna kontakt med oss för mer information.

För information om antagning på masterprogrammet, klicka här. För antagning på bibelskolan krävs inga förkunskaper.