Studier för vilka?

ffg-windowFörsamlingsfakulteten välkomnar alla intresserade (män och kvinnor, unga och gamla). Det kan röra sig om både dem som har ett allmänt teologiskt intresse och dem som söker särskild tjänst i församling eller inom missionen. Inga krav ställs på tro och bekännelse.

För att bevara öppenheten avstår Församlingsfakulteten också från att ta ställning för ett specifikt kyrkligt sammanhang. Utbildningen kan därför fungera som teologisk grund för tjänst i Guds rike på bred front. Detta utesluter dock inte Församlingsfakultetens ambition att vara tydliga i den teologiska (evangelisk-lutherska) profilen.

Välkommen!

Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Vid Korsvägen alldeles i anslutning till Göteborgs universitetsbibliotek ligger Församlingsfakulteten. Här erbjuds en miljö för teologiska studier, ett teologiskt bibliotek, en kristen samvaro med regelbundna andakter. Välkommen till oss om du vill ta del av undervisning och föreläsningar, läsa en hel utbildning, eller studera på egen hand. Hos oss möts dagligen studenter från olika program och kurser samt lärare och annan personal. Miljön präglas av många samtal, särskilt om kristen tro och teologi, men också om annat. Vi har plats för fler – du är välkommen att berika vår gemenskap!