Vad händer efter studierna?

IMG_1884Tidigare studenter är nu aktiva, avlönat eller oavlönat, i en rad olika kyrkor, missionsorganisationer och skolor som de haft eller har fått kontakt med. Några har fortsatt med högre teologiska studier, i något fall även doktorandstudier. Andra har blivit missionärer. Flera av våra tidigare studenter har blivit prästvigda i olika sammanhang (Svenska kyrkan, Missionsprovinsen eller i lutherska kyrkor utomlands). Någon arbetar som ungdomsledare.

De viktiga uppgifter som väntar efter teologiska studier kan ta sig olika uttryck. För somliga är uppgiften oklar eller okänd under studietiden, men de allra flesta har kunnat uppleva att uppgiften lagt sig till rätta för dem.