Teologi i orostider

23 mars, 2020 | Nyheter

FFG har här samlat några texter och föredrag som kan vara till hjälp och orientering i den aktuella situationen. Fler kommer allt eftersom.

  • Många söker vägledning i frågor som rör nattvardsfirande under Corona-tider. Följande råd från Bryan Wolfmueller, luthersk präst i USA, rymmer flera dimensioner av en komplex – och viktig – fråga: “Home communion: what does the Bible say?”
  • Robert Kolb är en återkommande, och mycket uppskattad, gästföreläsare på FFG. I följande podcast blir han intervjuad om Luthers tankar och råd i tider av pest och farsot, “Majoring in the Majors”.
  • Martin Luthers brev till prästen Johann Hess om hur man bör förhålla sig under tider av pest (1527), på engelska och danska.
  • Från FFG-podden Bo Giertz om Bibelns svar på sjukdom, lidande och handikapp
  • Från FFG-podden, Torbjörn Johansson om Gud och det onda.
  • Ledare av Rune Imberg i Hälsning nr 1 år 2005: Naturkatastrofer, kyrkan och teologin
  • Fler fördjupningsartiklar och betraktelser som publicerats i Hälsning finns här, samt ljudinspelningar och videoinspelningar från olika arrangemang.
  • Kursen The Future of the Gentiles in the Prophets med Paul Raabe 2018 har mycket att säga om Guds handlande genom dom och frälsning, de gammaltestamentliga profetiornas uppfyllelse i Kristus och betydelse för Kyrkan idag och i framtiden. Raabe är professor i exegetisk teologi vid Concordia Seminary, St. Louis, och är bland annat författare till Psalm Structures: A Study of Psalms with Refrains (Sheffield Academic Press) och kommentaren till Obadja i The Anchor Yale Bible (Yale University Press). För närvarande arbetar han på en kommentar till Jesaja.