Unik möjlighet på FFG: grundkurs i bibelarameiska

Mats Eskhult (prof.em. i semitiska språk vid Uppsala universitet) ger under våren 2020 en grundkurs i bibelarameiska. Flera texter i GT är skrivna på arameiska (bl.a. Daniels bok). Bibelarameiskan ligger till grund för Jesu eget talspråk, ett antal arameiska ord återfinns i NT oöversatta. Lektionerna är förlagda till FFG varannan onsdag kl. 15.15–17.00, med början 15 januari (totalt 10 lektionstillfällen). Inga förkunskaper krävs. Anmälan till expeditionen senast 8/1.