Filippusprogrammet (1 år)

Filippusprogrammet

FIH: Årsstudium Nettstudier 60 stp 1 år, hel- eller halvfart

 

Kom och se! Vi känner igen Filippus inbjudan till Natanael att följa med i skaran av lärjungar som följde Jesus. Inom ramen för samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) kan man på FFG läsa Filippusprogrammet, som utgör ramen åt den formella utbildning som FiH erbjuder (Årsstudium Nettstudier). Filippusprogrammet som program riktar sig till den breda skaran av människor som är intresserade av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterat, med dagliga tideböner, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling.

Kursutbudet i Fjellhaugs utbildning är brett och syftar till att ge redskap för det liv som möter i kyrka och samhälle. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning mot religionsvetenskap och livsåskådning:

 • Introduktion till Bibeln 10 stp
 • Examen philosophicum 10 stp ELLER Introduktion till Missionsvetenskap 10 stp
 • Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp
 • Kristen tro, etik och livsåskådning 10 stp
 • Världsreligionerna 10 stp
 • Bibelämne 10 stp ELLER Livssyn och RLE-didaktik 10 stp (för religionspedagoger)

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

Filippusprogrammet är en del av samarbetet med FiH vilket innebär att:

 • Student på Filippusprogrammet skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
 • Studenterna följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
 • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade 3-åriga studier en högskoleexamen (bachelor).
 • Fjellhaugs egen information om ettåriga utbildningen: Årsstudium Nettstudier
 • Möjlig studieprogression är Bachelor i teologi & mission (+2 år), och därefter Master of Sacred Theology (~+3 år, deltid)

Se introduktionen till samarbetet som finns här.

Ekonomi & Boende

Ansökan om studiemedel från CSN sker för Årsstudium Nettstudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Kontakta oss för ytterligare hjälp med tips på boende.

Ansökan

Föranmälan till utbildningen sker direkt till FFG (klicka här), varefter handledning ges från FFG för ansökan till FIH via det samordnade ansökningssystemet för högskolestudier i Norge. Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG. För vidare information och kontakt, kontakta studiehandledare: studiehandledare@ffg.se, tel: 072-325 94 70

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31 mars. Ansökningar därefter fram till terminsstart endast i mån av plats och i den mån Fjellhaug kan anta sökande. Kontakta oss för mer information.

Välkommen!