Kursplaner

Grundkurser

Termin 1

EG 11 – Exegetisk teologi, Gamla testamentet, grundkurs

EN 11 – Exegetisk teologi, Nya testamentet, grundkurs

ST 11 – Systematisk teologi, Introduktion till kristen troslära med teologihistoria

RH 11 – Religionshistoria

Termin 2

KH 12 – Kyrko- & missionsvetenskap, Kyrkohistoria med religionssociologi

ST 12 – Systematisk teologi, Introduktion till religionsfilosofi, etik, hermeneutik & apologetik

KX 13 – Kyrko- & Missionsvetenskap, Introduktion till missionsvetenskap, diakoni & uppsats

KX 12 – Kyrko- & missionsvetenskap, Själavård, religionspsykologi och kristen gemenskap.

Fortsättningskurser

EG 21 – Exegetisk teologi, Gamla testamentet, hebreiska

EG 22 – Exegetisk teologi, Gamla testamentet

EN 21 – Exegetisk teologi, Nya testamentet, grekiska

EN 22 – Exegetisk teologi, Nya testamentet, Fortsättningskurs evangelierna

EN 23 – Exegetisk teologi, Nya testamentet, Fortsättningskurs breven

EX 21 – Bibelteologi, fortsättningskurs

KP 23 – Praktisk teologi 1, med verksamhetsförlagd utbildning

KP 24 – Praktisk teologi 2, med verksamhetsförlagd utbildning

KH 21 – Kyrkohistoria med missionshistoria, fortsättningskurs

KM 24 – Kyrko- & missionsvetenskap, Missionsvetenskap 1

KM 25 – Kyrko- & missionsvetenskap: Missionsvetenskap 2: Mission i kontext

KM 26 – Kyrko- & missionsvetenskap: Missionsvetenskap 3: Missionspraxis och fältstudium

ST 22 – Systematisk teologi, Religionsfilosofi och hermeneutik, fortsättningskurs 2

ST 24 – Systematisk teologi, Kristen troslära med teologihistoria 2

Fördjupningskurser

EX 31 – Exegetisk teologi, fördjupningskurs

ST 31 – Systematisk teologi, Antropologi och dopteologi, fördjupningskurs 1

ST 32 – Systematisk teologi, Modern och postmodern teologi, fördjupningskurs 2

KM 33 – Kyrko- & missionsvetenskap: Missionsvetenskap 4: Global mission, diakoni och bistånd, identitet

 

Examensarbeten

EX 39 – Exegetisk teologi, Examensarbete/Uppsats

KM 39 – Kyrko- & Missionsvetenskap, Examensarbete/Uppsats

ST 39 – Systematisk teologi, Examensarbete/Uppsats

Fristående kurser

EG 12 – Exegetisk teologi, Gamla testamentets hebreiska

EN 12 – Exegetisk teologi, Nya testamentets grekiska

Kursplan Bibelkunskap