Historik

FFG-logoFörsamlingsfakultetens arbete drivs av Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, en stiftelse som började sin verksamhet i början av 1920-talet, då prosten Béen samlade in medel för att främja utbildning av präster. Tillgångarna lämnades år 1924 över till Kyrkliga Förbundet som snart började med utbildningsverksamhet i form av Göteborgs Enskilda gymnasium för blivande präster. Gymnasiet är idag ett allmänt gymnasium med kristen profil, L M Engströms gymnasium.

1993 startades Församlingsfakulteten med kompletterande undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade. År 2000 antogs de första studenterna till FFG:s heltidsutbildning Teologisk utbildning för kyrka och samhälle.