Åtgärder på FFG med anledning av pandemi

27 maj, 2020 | Nyheter

2020-05-28: INSTÄLLDA ARRANGEMANG! Direktsända middagsgudstjänsten på Annandag pingst 1/6 är inställd, liksom läsårsavslutningen 4/6. Tyvärr måste vi också ställa in sommarbibelskolan medan vi försöker genomföra kortbibelskola för unga i slutet av sommaren som planerat.

2020-04-23: Fördjupningsserien Den Stora Berättelsen publiceras som filmer fyra måndagar i maj, med början 4/5 kl. 18. Alla inspelningar samlas i YouTube-kanalen.

2020-03-31:Direktsändningar och sparade inspelningar finns nu på FFG:s YouTube-kanal.

2020-03-25: Teologi i orostider – ny resurssida på hemsidan! Se uppdaterad kalender om vad som direktsänds på hemsidan framöver.

2020-03-20: Passionspredikan måndag 23/3 kl. 18 direktsänds här på hemsidan liksom fördjupningsföredraget kl. 19.

2020-03-18: Rektor och styrelse har gemensamt tagit fram följande åtgärder som gäller till vidare:

  • Läsesal/bibliotek stängs. Bara öppet för att hämta/lämna böcker.
  • Husets allmänna öppettider begränsas till expeditionstiderna, dvs tre förmiddagar i veckan.
  • Ordinarie undervisning ges enligt schema men det sker över internet. Inga klassrumssamlingar.
  • Passionspredikningar med efterföljande föredrag direktsänds över internet och är ej öppna.
  • Fakultetsföreläsningarna i april planerar vi att direktsända över internet och är ej öppna.