FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

Passionspredikan 3, Jakob Appell

Jakob Appell håller den tredje av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2021, över Mark 14:32-42. Predikningarna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Jakob Appell är kaplan på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
Passionspredikan 3, Jakob Appell
/

92. Samtal om kyrkan och pandemin med Jakob Appell

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Jakob Appell om att vara kyrka i pandemitider. Jakob är kaplan på Församlingsfakulteten och kyrkoherde i Immanuelförsamlingen.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
92. Samtal om kyrkan och pandemin med Jakob Appell
/

Passionspredikan 2, Daniel Johansson

Daniel Johansson håller den andra av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2021, över Mark 14:12-31. Predikningarna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Daniel Johansson är lektor i Nya testamentet på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
Passionspredikan 2, Daniel Johansson
/

91. Katekesen: Sjätte bönen med Pekka Heikkinen

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Pekka Heikkinen om sjätte bönen i Fader vår: “Och inled oss icke i frestelse”. Avsnittet ingår i serien om Lilla katekesen. Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
91. Katekesen: Sjätte bönen med Pekka Heikkinen
/

Passionspredikan 1, Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson håller den första av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2021, över Mark 14:1-11. Predikningarna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Torbjörn Johansson är rektor på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
Passionspredikan 1, Torbjörn Johansson
/

90. Katekesen: Femte bönen med Owe Johansson

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Owe Johansson om femte bönen i Fader vår: “förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro”. Avsnittet ingår i serien om Lilla katekesen. Owe var före sin pensionering kyrkoherde i Kinna. Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
90. Katekesen: Femte bönen med Owe Johansson
/

89. Intervju med Torbjörn Johansson: “Vad är systematisk teologi?”

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, om vad systematisk teologi är. Torbjörn är lektor i systematisk teologi på FFG. Den som vill förkovra sig i systematisk teologi kan göra det på teologiska utbildningen, med ansökan senast 31 mars.

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
89. Intervju med Torbjörn Johansson: "Vad är systematisk teologi?"
/

88. Intervju med Fredrik Sidenvall om Lilla katekesen

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med rektorn på LM Engströms gymnasium, Fredrik Sidenvall, om Lilla katekesen och vilken betydelse katekesen kan ha för kyrka, hem och skola.

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
88. Intervju med Fredrik Sidenvall om Lilla katekesen
/

87. Föreläsning: En tro fri från förnuftet? Torbjörn Johansson

I detta avsnitt föreläser rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, över ämnet “En tro fri från förnuftet? En luthersk syn på förnuftet”. Föreläsningen publicerades 23 augusti 2020 på hemsidan för Lutherske fordypningsdager, som 2020 arrangerade en månadslång digital konferens med tema Frihet. Detta med anledning av att det 2020 var 500 år sedan Martin Luther skrev “Om en kristen människas frihet” (1520). Hela konferensen finns här: Fri og innestengt (2020) Nettprogram – Lutherske fordypningsdager

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
87. Föreläsning: En tro fri från förnuftet? Torbjörn Johansson
/

86. Intervju med Pekka Heikkinen om Nådens ordning

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Pekka Heikkinen om Nådens ordning, vad den innebär och kan betyda för en kristen, med inspiration från bland annat Henric Schartau.

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
86. Intervju med Pekka Heikkinen om Nådens ordning
/