FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

49. Katekesen: Sjätte budet med Patrik Toräng

En ny serie avsnitt i FFG-podden behandlar Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt. I detta avsnitt samtalar Helle med Patrik Toräng om sjätte budet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

49. Katekesen: Sjätte budet med Patrik Toräng
FFG

 
 
00:00 / 59:54
 
1X
 

48. Intervju med Naomichi Masaki om liv och tjänst i Kristi kyrka

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Naomichi Masaki om hans liv och tjänst i Kristi kyrka. Dr Masaki är professor i systematisk teologi vid Concordia Theological Seminary i Ft Wayne, USA, och ansvarig för programmet Master of Sacred Theology som har en förgrening i Göteborg genom samarbetet med FFG.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

48. Intervju med Naomichi Masaki om liv och tjänst i Kristi kyrka
FFG

 
 
00:00 / 30:02
 
1X
 

47. Månadens bok: “Bibelläsaren som förändrade världen”

I detta avsnitt av serien “Månadens bok” intervjuar Kristoffer Helle lektorn i kyrkohistoria på FFG, Rune Imberg. Imberg har författat småskriften från FFG: “Bibelläsaren som förändrade världen: Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare”  

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

 

47. Månadens bok: “Bibelläsaren som förändrade världen”
FFG

 
 

00:00 / 1:01:12
 

1X

 

Påskdagspredikan inläst

Detta är ett bonusavsnitt för Påskdagen 2020. Kristoffer Helle läser in en predikan från Påskdagen 1939 av Lave Jonsson.

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

Påskdagspredikan inläst
FFG

 
 
00:00 / 32:08
 
1X
 

Långfredagspredikan inläst

Detta är ett bonusavsnitt för Långfredagen 2020. Kristoffer Helle läser in en predikan från Långfredagen 1939 av Lave Jonsson. I avsnitt 46 i FFG-podden samtalar Helle med Torbjörn Johansson om Johannespassionen. Johannespassionen framförs och direktsänds på Långfredagen i Tomaskyrkan i Leipzig, där Bach var verksam, och kan följas via länk som finns här.

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

Långfredagspredikan inläst
FFG

 
 
00:00 / 40:08
 
1X
 

46. Intervju med Torbjörn Johansson om J.S. Bach och Johannespassionen

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med rektorn på FFG, Torbjörn Johansson, om Johannespassionen – J. S. Bach’s musikaliska och teologiska mästerverk. Johannespassionen framförs och direktsänds på Långfredagen i Tomaskyrkan i Leipzig, där Bach var verksam, och kan följas via länk som finns här.

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

46. Intervju med Torbjörn Johansson om J.S. Bach och Johannespassionen
FFG

 
 
00:00 / 1:11:51
 
1X
 

45. Intervju med Göran Landgren om kyrka och samhälle (och lite fotboll!)

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Göran Landgren, kyrkoherde i Örby, om kyrka och samhälle (och lite fotboll). Landgren har hörts i flera avsnitt om Lilla katekesen.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

45. Intervju med Göran Landgren om kyrka och samhälle (och lite fotboll!)
FFG

 
 

00:00 / 1:01:16
 

1X

 

Passionspredikan över Matt 27:1-31

Rune Imberg höll måndagen den 30 mars den sjätte och sista passionspredikan som Församlingsfakulteten inbjuder till under fastetiden. Passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande. Rune Imberg är lektor i Kyrkohistoria på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

Passionspredikan över Matt 27:1-31
FFG

 
 

00:00 / 26:08
 

1X

 

44. Fördjupning i fastetid: Christus Victor – försoningen som seger över fördärvsmakter? Daniel Johansson

I detta avsnitt föreläser Daniel Johansson, lektor i NT på FFG, över ämnet Christus Victor – försoningen som seger över fördärvsmakter? Föreläsningen är från den femte av fördjupningsföreläsningarna i fastetiden med Försoningen som tematik och hölls 23 mars 2020. Övriga föreläsningar i fördjupningsserien kommer allt eftersom på FFG-podden.

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

44. Fördjupning i fastetid: Christus Victor – försoningen som seger över fördärvsmakter? Daniel Johansson
FFG

 
 

00:00 / 47:03
 

1X

 

Passionspredikan över Matt 26:57-75

Daniel Johansson höll måndagen den 23 mars den femte av de sex passionspredikningarna som Församlingsfakulteten inbjuder till under fastetiden. Passionspredikningarna följer Matteusevangeliets skildring av Jesu lidande. Daniel Johansson är lektor i Nya testamentet på FFG. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

Passionspredikan över Matt 26:57-75
FFG

 
 

00:00 / 27:11
 

1X