FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

64. Bibelns böcker: 1 Korintierbrevet med Timo Laato

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Timo Laato om 1 Korintierbrevet. Timo är lektor i NT på FFG och skrev sin doktorsavhandling om Paulus. Avsnittet är inspelat via länk och ljudkvaliteten därför en aning ojämn.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

64. Bibelns böcker: 1 Korintierbrevet med Timo Laato
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

63. Intervju med Daniel Johansson om att lära sig grekiska

I detta avsnitt intervjuar Kristoffer Helle lektorn i Nya testamentet, Daniel Johansson, om vikten av att lära sig nya testamentets grundspråk, grekiska. FFG erbjuder möjligheten att lära sig språket från grunden, hösten 2020. Efter genomgången kurs kan du läsa enklare texter och har grunden för att gå vidare med mer avancerade texter. Kursen går på halvfart och pågår under hela höstterminen. För mer information och anmälan, se hemsidan.

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

63. Intervju med Daniel Johansson om att lära sig grekiska
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:08:05
Rewind 30 Seconds
1X

62. Bibelns böcker: Romarbrevet med Timo Laato

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Timo Laato om Romarbrevet. Timo är lektor i NT på FFG och har författat boken “Romarbrevets hermeneutik” som återfinns i FFG:s skriftserie. Boken handlar bl.a. om hur Paulus förstår och tillämpar Gamla testamentet i Romarbrevet. Avsnittet är inspelat via länk och ljudkvaliteten därför en aning ojämn.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

62. Bibelns böcker: Romarbrevet med Timo Laato
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

61. Bibelns böcker: Apostlagärningarna med Rune Imberg

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Rune Imberg om Apostlagärningarna. Rune är lektor i kyrkohistoria på FFG och tidigare missionär i Kenya. I samtalet om Apostlagärningarna ges både inblickar i den första kristna kyrkans historia och missionens framfart kring Medelhavsområdet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

61. Bibelns böcker: Apostlagärningarna med Rune Imberg
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

60. Bibelns böcker: Johannesevangeliet med Daniel Johansson

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Daniel Johansson om Johannesevangeliet. Daniel är lektor i NT på FFG och skrev sin Master-thesis om människosynen i Johannesevangeliet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

60. Bibelns böcker: Johannesevangeliet med Daniel Johansson
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

59. Bibelns böcker: Lukasevangeliet med Rune Imberg

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Rune Imberg om Lukasevangeliet. Rune är lektor i kyrkohistoria på FFG och ger bl.a. exempel på Lukas angelägenhet om historisk tillförlitlighet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

59. Bibelns böcker: Lukasevangeliet med Rune Imberg
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

58. Bibelns böcker: Markusevangeliet med Daniel Johansson

I en ny serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med FFG-lärare om vad de olika bibelböckerna förmedlar, med början i Nya testamentet. I detta andra avsnitt samtalar Jakob med Daniel Johansson om Markusevangeliet. Daniel är lektor i NT på FFG och skrev sin doktorsavhandling om Jesu gudom i Markusevangeliet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

58. Bibelns böcker: Markusevangeliet med Daniel Johansson
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

57. Bibelns böcker: Matteusevangeliet med Torbjörn Johansson

Kristoffer Helle, som brukar göra avsnitten i FFG-podden, får under sommaren välförtjänt vila. Det betyder dock inte att FFG-podden vilar. I en ny serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med FFG-lärare om vad de olika bibelböckerna förmedlar, med början i Nya testamentet. I första avsnittet samtalar Jakob med FFG:s rektor, Torbjörn Johansson, som både ger en bakgrund till bibelserien och introducerar Matteusevangeliet. Förhoppningen med avsnitten är att ge både kort introduktion till respektive bibelbok och inspiration till fortsatt eget studium.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

57. Bibelns böcker: Matteusevangeliet med Torbjörn Johansson
Bibelns böcker

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

56. Katekesen: Nionde och tionde budet med Jakob Appell

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med FFG:s kaplan, Jakob Appell, om de två sista buden i katekesen: (9) “Du skall inte ha begärelse till din nästas hus” och (10) “Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller något, som tillhör din nästa“. Avsnittet ingår i serien om Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

56. Katekesen: Nionde och tionde budet med Jakob Appell
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X

55. Ur arkivet: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder,” Bengt Hägglund

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av framlidne professorn i kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet, Bengt Hägglund, från 1990: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder”. Hägglund har författat en av böckerna i FFG:s skriftserie (nr 4), Arvet från reformation – teologihistoriska studier

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

55. Ur arkivet: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder,” Bengt Hägglund
FFG

 
Play/Pause Episode
00:00 / 1:34:24
Rewind 30 Seconds
1X