FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

86. Intervju med Pekka Heikkinen om Nådens ordning

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Pekka Heikkinen om Nådens ordning, vad den innebär och kan betyda för en kristen, med inspiration från bland annat Henric Schartau.

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
86. Intervju med Pekka Heikkinen om Nådens ordning
/

85. Intervju med Robert Kolb om boken “The Genius of Luther’s Theology: A Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church”

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Dr. Robert Kolb om en bok som Kolb skrivit: “The Genius of Luther’s Theology: A Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church”. Kolb är professor emeritus i systematisk teologi vid Concordia Seminary i St Louis, USA , och är en återkommande, och mycket uppskattad, gästföreläsare på Församlingsfakulteten, med ett antal inspelningar på hemsidan och artiklar i böcker utgivna på FFG.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
85. Intervju med Robert Kolb om boken "The Genius of Luther's Theology: A Wittenberg Way of Thinking for the Contemporary Church"
/

84. Katekesen: Fjärde bönen med Göran Landgren

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Göran Landgren om fjärde bönen i Fader vår: “vårt dagliga bröd giv oss idag”. Avsnittet ingår i serien om Lilla katekesen. Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
84. Katekesen: Fjärde bönen med Göran Landgren
/

83. En juldagspredikan

Kristoffer Helle läser upp en juldagspredikan av Henric Schartau som finns omnämnd i Bo Giertz Stengrunden. Med avsnittet önskar FFG-podden också god jul!

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
83. En juldagspredikan
/

82. Intervju med Niclas Olsson om Lilla katekesen i nyutgåva

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Niclas Olsson, präst i Immanuelförsamlingen, om en nyöversättning av Martin Luthers lilla katekes som är utgiven av Kyrkliga förbundets bokförlag. Niclas är en av huvudaktörerna bakom nyutgåvan. Boken finns att köpa bl.a. på Din Bok i Göteborg. Väl värd att studera ihop med lyssnandet av FFG-poddens avsnitt om Lilla katekesen!

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
82. Intervju med Niclas Olsson om Lilla katekesen i nyutgåva
/

81. Intervju med Torbjörn Johansson om Bengt Hägglund

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med rektorn på Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, om Bengt Hägglund. Hägglund, som var professor i kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet, skulle ha fyllt 100 år 22 november 2020 (avled 8 mars 2015). Hägglund har författat en av böckerna i FFG:s skriftserie (nr 4), Arvet från reformation – teologihistoriska studier

Vill du bidra till utgivningen av FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
81. Intervju med Torbjörn Johansson om Bengt Hägglund
/

80. Katekesen: Tredje bönen med Pekka Heikkinen

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Pekka Heikkinen om tredje bönen i Fader vår: “ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden”. Avsnittet ingår i serien om Lilla katekesen. Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
80. Katekesen: Tredje bönen med Pekka Heikkinen
/

79. Katekesen: Fader vår med Fredrik Brosché

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Fredrik Brosché om själva tilltalet i Herrens bön: “Fader vår som är i himmelen”. Brosché är lärare i själavård på FFG och avsnittet ingår i serien om Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

FFG-podden
79. Katekesen: Fader vår med Fredrik Brosché
/

78. Intervju med Lars Borgström om “Amerikas Luther”

I detta avsnitt gör Kristoffer Helle en intervju med Lars Borgström, präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet, och de två samtalar om en bok som Borgström nyligen skrivit: “Amerikas Luther. En levnadsskiss över CFW Walther, några studier i hans teologi och översättningar av hans texter” (länk)

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
78. Intervju med Lars Borgström om "Amerikas Luther"
/

77. Föreläsning: “Freedom from our enemies”, Robert Kolb

Robert Kolb, professor emeritus i systematisk teologi vid Concordia Seminary i St Louis, USA, föreläser om Martin Luthers skrift “Om en kristen människas frihet” (1520). Kolb är en återkommande, och mycket uppskattad, gästföreläsare på Församlingsfakulteten, med ett antal inspelningar på hemsidan och artiklar i böcker utgivna på FFG. Hade det inte varit för Corona-pandemin skulle Kolb gästat FFG i höst, men ett par inspelade föredrag med honom publiceras här i FFG-podden och på Youtube-kanalen.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva till SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
77. Föreläsning: "Freedom from our enemies", Robert Kolb
/