FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, axplock ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan.

Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med genomgångar av kommande helgdagars evangelietexter. Andra inspelningar finns här.

233. Bibelsyn & bibelglädje, av Torbjörn Johansson

I detta avsnitt återges Torbjörn Johansson inledningsanförande på Fakultetens dag 2023, tillika FFG:s 30-årsjubileum. Föredraget knyter an till bibelsynen på FFG och blev också till en lansering av en ny småskrift från FFG som Torbjörn skrivit: Som ett träd planterat vid vattenbäckar: om bibelsyn och bibelglädje. Boken kan köpas på FFG och kostar 50 kr/st.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
233. Bibelsyn & bibelglädje, av Torbjörn Johansson
/

232. Prologen i Johannesevangeliet, med Daniel Johansson

Kristoffer Helle samtalar återigen om Johannesevangeliet med Daniel Johansson, lektor i NT på FFG, och i detta avsnitt om prologen (kapitel 1) i Johannesevangeliet. Del 1 (introduktion) finns här, del 2 om arkeologin finns här, del 3 om ögonvittnenas betydelse finns här, del 4 om invändningar mot evangeliet här, del 5 om relationen till synoptiska evangelierna här, del 6 ”pusselbitar” här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
232. Prologen i Johannesevangeliet, med Daniel Johansson
/

231. ”När det lider mot Advent,” med Jakob Appell

Kristoffer Helle samtalar med Jakob Appell om Adventstiden som närmar sig, hur den har blivit för folk i allmänhet och hur den tas till vara på av Guds folk, och mycket mer.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
231. "När det lider mot Advent," med Jakob Appell
/

230. Bengt Hägglund om luthersk antropologi (del 2 av 2)

Kristoffer Helle återger vad framlidne professorn i kristendomens idéhistoria, Bengt Hägglund, skriver i en artikel om luthersk antropologi i FFG:s 20-årsbok ”Fri och bunden.” Boken säljs under FFG:s 30-årsjubileum (2023) för endast 30 kr. Passa på!

Del 1 finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
230. Bengt Hägglund om luthersk antropologi (del 2 av 2)
/

229. Bengt Hägglund om luthersk antropologi (del 1 av 2)

Kristoffer Helle återger vad framlidne professorn i kristendomens idéhistoria, Bengt Hägglund, skriver i en artikel om luthersk antropologi i FFG:s 20-årsbok ”Fri och bunden.” Boken säljs under FFG:s 30-årsjubileum (2023) för endast 30 kr. Passa på!

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
229. Bengt Hägglund om luthersk antropologi (del 1 av 2)
/

228. Om nya boken ”Horisontellt och vertikalt” med Lars Borgström

Kristoffer Helle samtalar med Lars Borgström om hans nya bok Horisontellt och vertikalt – lösningen på Guds korsord? Boken, som är utgiven på Biblicum förlag, är en lärobok om Bibeln avsedd för gymnasieelever och att användas på bibelskolor, kristna skolor, m.m. Borgström är kyrkoherde i Lutherska församlingen i Stockholm.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
228. Om nya boken "Horisontellt och vertikalt" med Lars Borgström
/

227. ”Pusselbitar” i Johannesevangeliet, med Daniel Johansson

Kristoffer Helle samtalar återigen om Johannesevangeliet med Daniel Johansson, lektor i NT på FFG, och i detta avsnitt läggs pusselbitar till fördjupad förståelse för Johannesevangeliet. Del 1 (introduktion) finns här, del 2 om arkeologin finns här, del 3 om ögonvittnenas betydelse finns här, del 4 om invändningar mot evangeliet här, del 5 om relationen till synoptiska evangelierna här. I avsnittet ges lite boktips för vidare pusslande på egen hand:

  • John A T Robinson, The Priority of John
  • Leon Morris, Studies in the Fourth Gospel
  • Craig Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels
  • Lydia McGrew, The Eye of the Beholder
  • Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses
  • James Charlesworth, Jesus and Archaeology

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
227. "Pusselbitar" i Johannesevangeliet, med Daniel Johansson
/

226. Om Bibelns kanon, med Timo Laato

Kristoffer Helle samtalar med Timo Laato om Bibelns kanon, om tillblivelse och karaktär, och vad det får för betydelse för vårt bibelbruk. Timo är lektor i NT på FFG.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
226. Om Bibelns kanon, med Timo Laato
/

225. Laglöshet & lagiskhet, med Jakob Appell

Kristoffer Helle samtalar med Jakob Appell om vägen mellan avvägar, i det här avsnittet om vägen fram mellan laglöshetens och lagiskhetens avvägar.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
225. Laglöshet & lagiskhet, med Jakob Appell
/

224. Jesus som själavårdare, med Fredrik Brosché

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Fredrik Brosché om Jesus som själavårdare.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”)

FFG-podden
FFG-podden
224. Jesus som själavårdare, med Fredrik Brosché
/