FFG-podden

Varje fredag kommer nya avsnitt i FFG-podden med föreläsningar från olika arrangemang, intervjuer, godbitar ur ett omfattande ljudarkiv som FFG förfogar över, predikningar, inlästa böcker och mycket annat. Sök på ”FFG-podden” i din poddradio, eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, Predikoverkstan, med textgenomgångar inför kommande helgdagar. Andra inspelningar finns här.

59. Bibelns böcker: Lukasevangeliet med Rune Imberg

I detta avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med Rune Imberg om Lukasevangeliet. Rune är lektor i kyrkohistoria på FFG och ger bl.a. exempel på Lukas angelägenhet om historisk tillförlitlighet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

59. Bibelns böcker: Lukasevangeliet med Rune Imberg
Bibelns böcker

 
 
00:00 /
 
1X
 

58. Bibelns böcker: Markusevangeliet med Daniel Johansson

I en ny serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med FFG-lärare om vad de olika bibelböckerna förmedlar, med början i Nya testamentet. I detta andra avsnitt samtalar Jakob med Daniel Johansson om Markusevangeliet. Daniel är lektor i NT på FFG och skrev sin doktorsavhandling om Jesu gudom i Markusevangeliet.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

58. Bibelns böcker: Markusevangeliet med Daniel Johansson
Bibelns böcker

 
 
00:00 /
 
1X
 

57. Bibelns böcker: Matteusevangeliet med Torbjörn Johansson

Kristoffer Helle, som brukar göra avsnitten i FFG-podden, får under sommaren välförtjänt vila. Det betyder dock inte att FFG-podden vilar. I en ny serie om Bibelns böcker samtalar Jakob Appell med FFG-lärare om vad de olika bibelböckerna förmedlar, med början i Nya testamentet. I första avsnittet samtalar Jakob med FFG:s rektor, Torbjörn Johansson, som både ger en bakgrund till bibelserien och introducerar Matteusevangeliet. Förhoppningen med avsnitten är att ge både kort introduktion till respektive bibelbok och inspiration till fortsatt eget studium.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på serien om Bibelns böcker, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

57. Bibelns böcker: Matteusevangeliet med Torbjörn Johansson
Bibelns böcker

 
 
00:00 /
 
1X
 

56. Katekesen: Nionde och tionde budet med Jakob Appell

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med FFG:s kaplan, Jakob Appell, om de två sista buden i katekesen: (9) “Du skall inte ha begärelse till din nästas hus” och (10) “Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller något, som tillhör din nästa“. Avsnittet ingår i serien om Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

56. Katekesen: Nionde och tionde budet med Jakob Appell
FFG

 
 
00:00 /
 
1X
 

55. Ur arkivet: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder,” Bengt Hägglund

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av framlidne professorn i kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet, Bengt Hägglund, från 1990: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder”. Hägglund har författat en av böckerna i FFG:s skriftserie (nr 4), Arvet från reformation – teologihistoriska studier

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

55. Ur arkivet: “Skriftens klarhet och kristendomens grunder,” Bengt Hägglund
FFG

 
 
00:00 / 1:34:24
 
1X
 

54. Intervju med Rune Imberg om tiden på FFG

I detta avsnitt intervjuar Kristoffer Helle lektorn i kyrkohistoria Rune Imberg om hans 24 år i tjänst på FFG. Rune går i pension och Helle blickar tillsammans med Rune tillbaka på åren som gått. Det blir därmed också ett samtal om FFG:s roll i kyrka och samhälle idag.

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

54. Intervju med Rune Imberg om tiden på FFG
FFG

 
 
00:00 / 59:15
 
1X
 

53. Katekesen: Åttonde budet med Owe Johansson

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Owe Johansson om åttonde budet: “Du skall inte bära falskt vittnesbörd”. Kyrkoherde em. Owe Johansson var tidigare präst i Kinna församling. Avsnittet ingår i serien om Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

53. Katekesen: Åttonde budet med Owe Johansson
FFG

 
 
00:00 / 46:23
 
1X
 

52. Ur arkivet: “Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda”, Bo Giertz

I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag från bibeldagar i Lane-Ryr 1990 av biskop Bo Giertz: “Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda”

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

52. Ur arkivet: “Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda”, Bo Giertz
FFG

 
 
00:00 / 26:22
 
1X
 

51. Månadens bok: “Kristi dyra gåva”

I detta avsnitt av serien “Månadens bok” intervjuar Kristoffer Helle lektorn i Nya testamentet på FFG, Daniel Johansson. Daniel har författat småskriften från FFG: Kristi dyra gåva: Martin Luther om nattvardens djupaste mening 

Vill du stödja produktionen av FFG-podden kan du ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

51. Månadens bok: “Kristi dyra gåva”
FFG

 
 
00:00 / 58:04
 
1X
 

50. Katekesen: Sjunde budet med Ingemar Svenungsson

I detta avsnitt samtalar Kristoffer Helle med Ingemar Svenungsson om sjunde budet: “Du skall inte stjäla”. Avsnittet ingår i serien om Luthers Lilla katekes. Kristoffer Helle samtalar med FFG-lärare och andra inbjudna gäster om katekesens innehåll och tillämpning in i vår tid. Serien önskar lyfta fram katekesens tidlösa och omistliga värde för kyrkans undervisning/förkunnelse och för den enskildes liv och andakt.

Vill du bidra till FFG-podden och satsningen på att lyfta fram katekesen, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

50. Katekesen: Sjunde budet med Ingemar Svenungsson
FFG

 
 
00:00 / 38:29
 
1X
 
1 2 7