Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Korta och koncisa genomgångar av fakultetens exeget Daniel Johansson. Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)
/

3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. i påsktiden (Joh 10:1-10)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)
/

2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. i påsktiden (Joh 21:1-14)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)
/

Annandag påsk (Luk 24:13-35)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Annandag påsk (Luk 24:13-35)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2021 (pdf)

FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:13-35)
/

Påskdagen (Mark 16:1-14)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 16:1-14) för Påskdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Påskdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Påskdagen (Mark 16:1-14)
/

Långfredagen (Mark 15:21-41)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 15:21-41) för Långfredagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Långfredagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Långfredagen (Mark 15:21-41)
/

Passionspredikan 6, Rune Imberg

Rune Imberg håller den sista av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2021, över Mark 15:1-20. Predikningarna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
Passionspredikan 6, Rune Imberg
/

Palmsöndagen (Mark 11:1-11)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten enligt Markusserien (Mark 11:1-11) för Palmsöndagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Palmsöndagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Palmsöndagen (Mark 11:1-11)
/

Passionspredikan 5, Göran Landgren

Göran Landgren håller den femte av sex passionspredikningar som sänds från FFG fastetiden 2021, över Mark 14:53-72. Predikningarna följer Markusevangeliets skildring av Jesu lidande. Göran är pensionerad präst och var länge kyrkoherde i Örby församling. Mer info finns här.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”)

FFG-podden
Passionspredikan 5, Göran Landgren
/

Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 1:26-38) för Jungfru Marie bebådelsedag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Jungfru Marie bebådelsedag 2021 (pdf)

FFG-podden
Jungfru Marie bebådelsedag (Luk 1:26-38)
/