Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)
Loading
/

Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Pingstdagen (Joh 14:25-29).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Pingstdagen (Joh 14:25-29)
Loading
/

Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)
Loading
/

Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)
Loading
/

Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Bönsöndagen (Luk 18:1-8).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Bönsöndagen (Luk 18:1-8)
Loading
/

5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 5 sönd. i påsktiden (Joh 16:5-11).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)
Loading
/

4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)
Loading
/

3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. i påsktiden (Joh 10:1-10).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:1-10)
Loading
/

2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. i påsktiden (Joh 21:1-14).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
2 sönd. i Påsktiden (Joh 21:1-14)
Loading
/

Annandag påsk (Luk 24:13-35)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium för Annandag påsk (Luk 24:13-35).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Årgång 1
Annandag påsk (Luk 24:13-35)
Loading
/