Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till bakgrunden i GT). Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

17 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:19-24)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 17 sönd. efter Tref. (Matt 6:19-24)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
17 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:19-24)
/

16 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:28-44)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 16 sönd. efter Tref. (Joh 11:28-44)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
16 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:28-44)
/

15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:31-34)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 15 sönd. efter Tref. (Matt 6:31-34)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
15 sönd. efter Trefaldighet (Matt 6:31-34)
/

14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:9-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 14 sönd. efter Tref. (Joh 17:9-11)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
14 sönd. efter Trefaldighet (Joh 17:9-11)
/

13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 13 sönd. efter Tref. (Luk 10:23-37)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
13 sönd. efter Trefaldighet (Luk 10:23-37)
/

12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 7:31-37)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 12 sönd. efter Tref. (Mark 7:31-37)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
12 sönd. efter Trefaldighet (Mark 7:31-37)
/

11 sönd. efter Trefaldighet (Luk 18:9-14)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 11 sönd. efter Tref. (Luk 18:9-14)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
11 sönd. efter Trefaldighet (Luk 18:9-14)
/

10 sönd. efter Trefaldighet (Joh 15:1-9)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 10 sönd. efter Tref. (Joh 15:1-9)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
10 sönd. efter Trefaldighet (Joh 15:1-9)
/

9 sönd. efter Trefaldighet (Matt 25:14-30)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 9 sönd. efter Tref. (Matt 25:14-30)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
9 sönd. efter Trefaldighet (Matt 25:14-30)
/

8 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:15-21)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 8 sönd. efter Tref. (Matt 7:15-21)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
8 sönd. efter Trefaldighet (Matt 7:15-21)
/