Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Korta och koncisa genomgångar av fakultetens exeget Daniel Johansson. Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Fastlagssöndagen (Mark 10:32-45)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 10:32-45) för Fastlagssöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Fastlagssöndagen 2020 (pdf)

Fastlagssöndagen (Mark 10:32-45)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 17:05
 
1X
 

Sexagesima (Joh 6:60-69)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Joh 6:60-69) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sexagesima 2020 (pdf)

Sexagesima (Joh 6:60-69)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:01
 
1X
 

Septuagesima (Matt 19:27-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Matt. 19:27-30) för Septuagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2020 (pdf)

Septuagesima (Matt 19:27-30)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:54
 
1X
 

Kyndelsmässodagen alternativ text (Matt 13:31-33)

Daniel Johansson genomgår den alternativa evangelietexten i tredje årgången (Matt 13:31-33) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen alternativ text 2020 (pdf)

Kyndelsmässodagen alternativ text (Matt 13:31-33)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:53
 
1X
 

Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för samtliga årgångar (Luk 2:22-40) för Kyndelsmässodagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kyndelsmässodagen 2020 (pdf)

Kyndelsmässodagen (Luk 2:22-40)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:43
 
1X
 

3 sönd. efter Trettondedagen (Joh 4:46-54)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 4:46-54) för 3 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 söndagen efter Trettondedagen 2020 (pdf)

3 sönd. efter Trettondedagen (Joh 4:46-54)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:07
 
1X
 

2 sönd. efter Trettondedagen (Joh 5:31-36)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 5:31-36) för 2 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd efter Trettondedagen 2020 (pdf)

2 sönd. efter Trettondedagen (Joh 5:31-36)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:37
 
1X
 

1 sönd. efter Trettondedagen (Mark 1:9-11)

‏Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Mark 1:9-11) för 1 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 söndagen efter Trettondedagen 2020 (pdf)

1 sönd. efter Trettondedagen (Mark 1:9-11)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:15
 
1X
 

Trettondedag jul (Matt 2:1-12)

‏Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Matt 2:1-12) för Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Trettondedag jul 2020 (pdf)

Trettondedag jul (Matt 2:1-12)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:02
 
1X
 

Söndagen efter Nyår (Joh 2:13-22)

Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 2:13-22) för Söndagen efter nyår.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Söndagen efter nyår 2020 (pdf)

Söndagen efter Nyår (Joh 2:13-22)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:42
 
1X
 
1 2 7