För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

3 sönd. i Advent (Luk 3:1-15)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 3:1-15) för 3 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i Advent (Luk 3:1-15)
/

2 sönd. i Advent (Hebr 10:32-39)

Daniel Johansson genomgår episteltexten (Hebr 10:32-39) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Hebr 10:32-39)
/

2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 1:14-15) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)
/

1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 21:1-9) för 1 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. i Advent (Matt 21:1-9)
/

Domsöndagen (Joh 5:22-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Domsöndagen (Joh 5:22-30).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Domsöndagen (Joh 5:22-30)
/

Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före domsöndagen (Luk 12:35-40)
/

Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen efter alla helgons dag (Joh 6:37-40)
/

Alla helgons dag (Matt 5:13-16)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Alla helgons dag (Matt 5:13-16).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
/

20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)
/

19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
19 sönd. efter Trefaldighet (Joh 9:1-7, 24-39)
/