Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets texter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse och går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter. Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, och Jonathan Ådahl, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik på FFG.  

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Heliga Trefaldighets dag (Joh 11:18-27)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 11:18-27) för Heliga Trefaldighets dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Joh 11:18-27)
/

Pingstdagen (Joh 7:37-39)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 7:37-39) för Pingstdagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Pingstdagen (Joh 7:37-39)
/

Söndagen före pingst (Joh 16:12-15)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 16:12-15) för Söndagen före pingst.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Söndagen före pingst (Joh 16:12-15)
/

Kristi himmelsfärds dag (Joh 17:1-8)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 17:1-8) för Kristi himmelsfärds dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Kristi himmelsfärds dag (Joh 17:1-8)
/

Bönsöndagen (Matt 6:5-8)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 6:5-8) för Bönsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Bönsöndagen (Matt 6:5-8)
/

5 sönd. i påsktiden (Joh 17:9-17)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 17:9-17) för Femte söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
5 sönd. i påsktiden (Joh 17:9-17)
/

4 sönd. i påsktiden (Joh 13:31-35)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 13:31-35) för Fjärde söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i påsktiden (Joh 13:31-35)
/

3 sönd. i påsktiden (Joh 10:22-30)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 10:22-30) för Tredje söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. i påsktiden (Joh 10:22-30)
/

2 sönd. i påsktiden (Joh 20:24-31)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:24-31) för Andra söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i påsktiden (Joh 20:24-31)
/

Annandag påsk (Joh 20:19-23)

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 20:19-23) för Annandag påsk.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Annandag påsk (Joh 20:19-23)
/