Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Varje avsnitt läggs ut måndagen före aktuell helgdag och ger kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. Korta och koncisa genomgångar av fakultetens exeget Daniel Johansson. Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

Septuagesima (Matt 20:1-16)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 20:1-16) för Septuagesima

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Septuagesima 2021 (pdf)

FFG-podden
Septuagesima (Matt 20:1-16)
/

3 sönd. efter Trett. (Matt 8:5-13)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 8:5-13) för 3 sönd. efter Trettondedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. efter Trettondedagen 2021 (pdf)

FFG-podden
3 sönd. efter Trett. (Matt 8:5-13)
/

2 sönd. efter Trett. (Joh 2:1-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Joh 2:1-11) för 2 sönd. efter Trettondedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. efter Trettondedagen 2021 (pdf)

FFG-podden
2 sönd. efter Trett. (Joh 2:1-11)
/

1 sönd. efter Trett. (Matt 3:13-17)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 3:13-17) för 1 sönd. efter Trettondedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. efter Trettondedagen 2021 (pdf)

FFG-podden
1 sönd. efter Trett. (Matt 3:13-17)
/

Trettondedag jul (Matt 2:1-12)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 2:1-12) för Trettondedag jul

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Trettondedag jul 2021 (pdf)

FFG-podden
Trettondedag jul (Matt 2:1-12)
/

Sönd. efter Nyår (Luk 2:42-52)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 2:42-52) för Sönd. efter Nyår

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. efter Nyår 2021 (pdf)

FFG-podden
Sönd. efter Nyår (Luk 2:42-52)
/

Nyårsdagen (Luk 2:21)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Luk 2:21) för Nyårsdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Nyårsdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
Nyårsdagen (Luk 2:21)
/

Sönd. efter jul (Matt 2:13-23)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 2:13-23) för Sönd. efter jul

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. efter jul 2020 (pdf)

FFG-podden
Sönd. efter jul (Matt 2:13-23)
/

Annandag jul (Matt 10:16-22)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 10:16-22) för Annandag jul

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag jul 2020 (pdf)

FFG-podden
Annandag jul (Matt 10:16-22)
/

Juldagen (Luk 2:1-20)

Daniel Johansson genomgår evangeliet (Luk 2:1-20) för Juldagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Juldagen 2020 (pdf)

FFG-podden
Juldagen (Luk 2:1-20)
/