Predikoverkstan

För dig som förbereder dig för att utlägga kyrkoårets evangelietexter eller dig som förbereder dig på att lyssna på utläggningarna!

Avsnitten läggs ut varje måndag och introducerar grundtextens betydelse,  går igenom översättnings- och tolkningssvårigheter, samt belyser textens betydelse i hela evangeliets sammanhang (med anknytningar till bakgrunden i GT). Genomgångarna är gjorda av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG.

Sök på ”predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna på avsnitten direkt på hemsidan. Du kan också följa vår andra podcast, FFG-podden, med nya avsnitt varje fredag. Andra inspelningar finns här.

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:1-7)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 3 sönd. efter Tref. (Luk 15:1-7)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:1-7)
/

2 sönd. efter Trefaldighet (Luk 14:15-24)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 2 sönd. efter Tref. (Luk 14:15-24)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. efter Trefaldighet (Luk 14:15-24)
/

1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 3:1-8)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 1 sönd. efter Tref. (Joh 3:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. efter Trefaldighet 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
1 sönd. efter Trefaldighet (Joh 3:1-8)
/

Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Heliga Trefaldighets dag (Matt 11:25-27)
/

Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Pingstdagen (Joh 14:25-29)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Pingstdagen (Joh 14:25-29)
/

Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Pingst 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Sönd. före Pingst (Joh 15:26-16:4)
/

Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Kristi himmelsfärds dag 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Kristi himmelsfärds dag (Mark 16:19-20)
/

Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Bönsöndagen (Luk 18:1-8)
/

5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 5 sönd. i påsktiden (Joh 16:5-11)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)
/

4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i påsktiden (Joh 16:16-22)
/