Evangelium till det sekulära Sverige

Datum/Tid
Datum: 2024-10-05
09:30 - 16:00


Hur ser det sekulära Sverige ut 2024? Vad är läget för dagens predikosituation? Kan en nutidsmänniska förstå det evangelium vi predikar? Vilka kulturella utmaningar står vi inför? Församlingsfakulteten och Lutherstiftelsen inbjuder återigen till en pastoralteologisk fördjupningsdag för alla intresserade, med frågor som rör evangeliets förkunnelse i det sekulära Sverige. I avgiften 200 kr ingår fika och lunch. Stipendier utgår till teologistuderande. Anmäl dig senast 1 oktober: info@ffg.se, 031-778 35 40

9.30: Inledning och bön. Hur tar vi oss an utmaningen? Lärdomar från bl.a. Bo Giertz, Jakob Appell

10.30: Fika

11.00: Paulus på Areopagen: likheter/ skillnader i dagens situation? Timo Laato

12.00: Samtal, följt av lunch i huset

13.30: Lag och evangelium i en narcissistisk kultur, Fredrik Brosché

14.30: Fika

15.00: Hur leder vi vidare dem som kommer till tro? Patrik Toräng

16.00: Slut

Homiletiska seminarier hösten 2024

Pastoraldagens fokus på dagens predikosituation leder över till praktisk verkstad i de homiletiska seminarier som fortsätter under hösten 2024, ett antal måndagar på FFG kl. 14.30-16.00. Timo Laato, lärare i NT och i homiletik, leder seminarierna. Möjlighet finns att delta via Zoom (anmäl ditt intresse i förväg till expeditionen: info@ffg.se, 031-778 35 40)

Första tillfället är måndagen den 7 oktober med genomgång av texterna för Tacksägelsedagen och 21 söndagen efter Trefaldighet (EB2002). Program här.

Kategorier

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!