Församlingsfakultetens bokutgivning utgörs av tre bokserier. Böcker kan köpas direkt på FFG (porto tillkommer vid hemleverans) eller bokhandeln Din Bok.