Utgivna böcker

Pro Veritate: Församlingsfakultetens bokförlag

Ett urklipp från Hälsning (nr 2/2023). En utförligare bakgrundsbeskrivning till förlagsnamnet finns här, ur Hälsning nr 4/2022.

Församlingsfakultetens bokutgivning utgörs av tre bokserier. Böcker kan köpas direkt på FFG (porto tillkommer vid hemleverans).