Stöd FFG

Snabbt och enkelt kan du ge en gåva till FFG via:

 • PlusGiro: 64060-7
 • Bankgiro: 622-5387
 • SWISH: 123 100 84 57 (Ange ”FFG gåva” i meddelandet – mottagare som anges är Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse)

Andra sätt att ge är genom:

Stående överföring:

 • SEB 5760-1004554
 • Swedbank 8105-9, 983435155-4
 • Nordea 30161713327

Överföring från utlandet:

 • IBAN: SE68 9500 0099 6034 0045 5329  –  BIC: NDEASESS
 • IBAN: SE46 5000 0000 0576 0100 4554  –  BIC: ESSESESS

FFG erhåller inget statligt eller kommunalt stöd utan är helt beroende av ekonomiskt understöd från församlingar och enskilda. Var med och bär med dina gåvor och förböner. Meddela din adress, så får du Hälsning från Församlingsfakulteten (4 nr/år, ingen kostnad) med kontinuerlig information om verksamheten.

Tack för ditt stöd!

Tips på olika sätt att stödja FFG:

 • Fast månadsgivande (rekommenderat minst 200 kr/mån).
 • Donation. En större gåva kan göras anonymt men välkommen att höra av dig om du vill samtala med oss om hur du vill att donationen används eller rådfråga oss om hur du bäst kan ge en donation. PIBUS (som driver FFG) är en allmännyttig stiftelse vilket innebär begränsad skattskyldighet.
 • Testamentera. FFG hjälper gärna till och upprättar ett testamente samt kan bistå med förvaring av testamente i bankfack. Här finns ett förslag på utformning av testamente.
 • Skänk aktieutdelning. Det dras ingen skatt när du skänker utdelning till FFG. På så vis blir 70 kr från dig 100 kr för oss. Detta gäller både börsnoterade företag och fåmansbolag. Kontakta din bank och fyll i en blankett så bidrar du till arbetet. Blanketten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta april).
 • Skänk aktier. PIBUS är en ideell stiftelse som inte behöver betala reavinstskatt vid försäljning.
 • Sponsra av ett nummer av Hälsning mot ett särskilt omnämnande eller annons. Se exempel här (s 11).
 • Ta upp kollekt i församling eller på läger/konferens. Kollektcirkulär finns här.
 • Ge en minnes- och hyllningsgåva. Ett vackert kort med uppgift om att gåva skänkts till FFG blir sänt till den person (eller begravningsbyrå) som du vill ska ta emot kortet, med möjlighet att framföra en personlig hälsning på kortet.