Stöd FFG

Stöd FFG med en gåva!

 • PlusGiro: 64060-7
 • Bankgiro: 622-5387
 • SWISH: 123 100 84 57 (Ange ”FFG gåva” i meddelandet – mottagare som anges är Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse)

Andra sätt att ge är genom:

Stående överföring:

 • SEB 5760-1004554
 • Swedbank 8105-9, 983435155-4
 • Nordea 30161713327

Överföring från utlandet:

 • IBAN: SE38 6000 0000 0007 3613 7998

 • BIC: HANDSESS

FFG erhåller inget statligt eller kommunalt stöd utan är helt beroende av ekonomiskt understöd från församlingar och enskilda. Var med och bär med dina gåvor och förböner. Meddela din adress, så får du Hälsning från Församlingsfakulteten (4 nr/år, ingen kostnad) med kontinuerlig information om verksamheten.

Tack för ditt stöd!

För att uppmuntra till givande finns en resurskatalog som illustrerar hur Församlingsfakulteten finns för alla, dvs. långt fler än alla dem som studerar på något av de teologiska programmen. Dela med andra som Du tror skulle ha glädje av resurserna!

Tips på olika sätt att stödja FFG:

 • Fast månadsgivande (rekommenderat minst 200 kr/mån).
 • Donation. En större gåva kan sättas in på samma sätt som en mindre gåva. Givetvis finns också möjlighet att skänka en gåva anonymt. Välkommen att höra av dig om du vill samtala med oss om hur du vill att donationen används. PIBUS (som driver FFG) är en allmännyttig stiftelse vilket innebär begränsad skattskyldighet.
 • Testamente. En sista gåva till FFG kan du ge genom att tänka på FFG i ditt testamente, det kan bestå av ett förbestämt belopp, delar av eller hela din kvarlåtenskap. Här finns ett förslag på utformning av testamente.
 • Skänk aktieutdelning. Det dras ingen skatt när du skänker utdelning till FFG. På så vis blir 70 kr från dig 100 kr för oss. Detta gäller både börsnoterade företag och fåmansbolag. Kontakta din bank och fyll i en blankett så bidrar du till arbetet. Blanketten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta april).
 • Skänk aktier. PIBUS är en ideell stiftelse som inte behöver betala reavinstskatt vid försäljning.
 • Sponsra ett nummer av Hälsning mot ett särskilt omnämnande eller annons. Se exempel här (s 11).
 • Kollekt i församling eller på läger/konferens. Kollektcirkulär finns här.
 • Ge en minnes- och hyllningsgåva. Ett vackert kort med uppgift om att gåva skänkts till FFG blir sänt till den person (eller begravningsbyrå) som du vill ska ta emot kortet, med möjlighet att framföra en personlig hälsning på kortet.
 • Pelarhall. Att som församling/organisation vara en särskild pelare i Församlingsfakultetens forstsatta arbete. Se nedan.

Tips för församlingar att stödja FFG: