Jakob Appell

Jakob Appell

S.T.M.
jakob.appell@ffg.se
Tel: 072-325 94 70

Lärare i praktisk teologi och redaktör för Hälsning.

Jakob Appell (f. 1981) är tidigare student på Församlingsfakulteten (Teologisk Utbildning för Kyrka och Samhälle, 2002-2005), innehar en Master of Sacred Theology (S.T.M.) från Concordia Theological Seminary i USA (2006-2007) och är sedan 2008 anställd på Församlingsfakulteten där han varit landssekreterare (2008-2013), studierektor för Bibelskola Göteborg (2009-2016), kaplan (2013-2021), lärare i praktisk teologi (2016-), och redaktör för Hälsning (2020-). Sedan 2021 bedriver han doktorandstudier vid Concordia Theological Seminary i USA.

Böcker

Kristus igår och idag. Om Guds Son i kyrkans gudstjänst. (Församlingsfakultetens småskrifter, 15) Pro Veritate 2023, 55 s.

Kristus före Jesus. Om Guds Son i Gamla testamentets historia. (Församlingsfakultetens småskrifter, 4) Församlingsfakulteten 2016, 58 s.

”Moses wrote of me…” The New Testament Testimony to the Presence of the Son in the Life of Pre-exilic Israel. Opublicerad S.T.M.-thesis, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 2007. Inbundet exemplar i Församlingsfakultetens bibliotek.

Publicerade artiklar

”Livet en gudstjänst – för alla” i Den mångfacetterade reformationen (red. Imberg & Johansson), Församlingsförlaget, 2019, s. 97-104.

“The Preacher as Physician for the Sick in Spirit” i Feasting in a Famine of the Word: Lutheran Preaching in the Twenty-First Century (eds. Birkholz, Corzine, Mumme). Eugene: Pickwick Publications, 2016, s. 241-256.

”Jesus – sann Gud” i Lyda Gud mer än människor. Festskrift till Arne Olsson, Missionsprovinsens förste biskop (red. Göran Beijer, Bengt Birgersson, Jakob Okkels)Missionsprovinsen 2010, s. 152-164.

”Ett perspektiv på Kristus i Gamla testamentet” i Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 2006  (red. Pekka Heikkinen), Göteborg Stifts-tidnings förlag 2006, s. 17-28.