Jakob Appell

Jakob Appell

S.T.M.
jakob.appell@ffg.se
Tel: 072-325 94 70

Kaplan och lärare i praktisk teologi

Jakob Appell (f. 1981) är tidigare student på Församlingsfakulteten (Teologisk Utbildning för Kyrka och Samhälle, 2002-2005), innehar en Master of Sacred Theology (S.T.M.) från Concordia Theological Seminary i USA (2006-2007) och är sedan 2008 anställd på Församlingsfakulteten där han varit landssekreterare (2008-2013) och studierektor för Bibelskola Göteborg (2009-2016).

Sedan 2013 är han kaplan på FFG och sedan 2016 lärare i praktisk teologi. Parallellt med halvtidstjänsten på FFG är han kyrkoherde i Immanuelförsamlingen, Göteborg.

Böcker

Kristus före Jesus. Om Guds Son i Gamla testamentets historia. (Församlingsfakultetens småskrifter, 4.) Församlingsfakulteten 2016, 58 s.

”Moses wrote of me…” The New Testament Testimony to the Presence of the Son in the Life of Pre-exilic Israel. Opublicerad S.T.M.-thesis, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 2007. Inbundet exemplar i Församlingsfakultetens bibliotek.

Publicerade artiklar

”Livet en gudstjänst – för alla” i Den mångfacetterade reformationen (red. Imberg & Johansson), Församlingsförlaget, 2019, s. 97-104.

“The Preacher as Physician for the Sick in Spirit” i Feasting in a Famine of the Word: Lutheran Preaching in the Twenty-First Century (eds. Birkholz, Corzine, Mumme). Eugene: Pickwick Publications, 2016, s. 241-256.

”Jesus – sann Gud” i Lyda Gud mer än människor. Festskrift till Arne Olsson, Missionsprovinsens förste biskop (red. Göran Beijer, Bengt Birgersson, Jakob Okkels)Missionsprovinsen 2010, s. 152-164. Länk.

”Ett perspektiv på Kristus i Gamla testamentet” i Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 2006  (red. Pekka Heikkinen), Göteborg Stifts-tidnings förlag 2006, s. 17-28.

Andra artiklar

”Fri att tjäna” i Hälsning från Församlingsfakulteten, 1/2021, s. 6-9. Länk.

”Samvetet: Guds anknytningspunkt i våra hjärtan” i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 4/2020, s. 12-13. Länk.

”Är gudstjänsten missionerande?” i Kristen Livsgrund, nr 3/2020 (del 1) och 4/2020 (del 2). Länk.

”Vad lär oss Alla helgons dag?” i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 5/2019, s. 12-13. Länk.

Att vara i Guds hus. Symbolik i Immanuelkyrkans gudstjänstrum. Inbundet häfte, 2019. Länk.

”Arbete och vila”, på kristna resurssidan foross.no, 2016. Länk.

”Personlig påsk”, i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 2/2017, s. 12-13. Länk.

”Julfrid i Kristus” i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 6/2015, s. 12. Länk.

”Ett förvandlat Sverige” i Insidan. Kristen ungdomstidning, juni 2015. Länk.

”Anden föder Kyrkan”, i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 3/2014, s. 12. Länk.

”Bönen för livet”, i Pyhäkön Lamppu (Helgedomens lampa) 1/2014, s. 12. Länk.