I samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo

Teologiskt basår (1 år)

även möjligt på halvfart/distans
För den som är intresserad av ett års fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron.

Bachelor i Teologi & Mission (3 år)

(1 år; även halvfart/distans)
För den som efter Teologiskt basår vill fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium

Välkommen att studera teologi på FFG hösten 2024!

Vi erbjuder stimulerande och djuplpdamde studier med
FÖRTROENDE för Bibeln
FÖRDJUPNING i teologi
FÖRVÄNTAN på Gud

I samarbetet med Concordia Theological Seminary, Fort Wayne

Master of Sacred Theology (3 år, deltid)

The S.T.M. (in Latin: Sacrae Theologiae Magister) degree program provides the opportunity to acquire specialized knowledge in a chosen field of theological study and to gain and use skills necessary for scholarly work and research in theology on an advanced level.

Studier via Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Formellt skrivs student in som studerande på Fjellhaug (studiemedelsberättigad utbildning), men studiemiljö och lärarresurser tillhandahålls på FFG. Allra mest får man som student ut av att studera på helfart på plats i Göteborg, men möjlighet finns att läsa Teologiskt basår på halvfart och/eller på distans. Det finns också ett pastoralteologiskt fördjupningsspår att lägga till teologistudierna på FFG, vilket gör utbildningen mer formativ för tjänst.

Studier via Concordia Theological Seminary

För den som vill fortsätta med teologiska studier på högre nivå innebär samarbetet med Concordia Theological Seminary att också Master-studier finns i utbudet.

Om våra sammarbeten

Bachelor- och Master-program i samarbete

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH)

FFG:s samarbetspartner i Oslo är en privat skola som erbjuder teologiska studier på högskolenivå. Skolan grundades 1898 i syfte att rusta missionärer för tjänst i Kina och drivs av Norsk Luthersk Misjonssamband. Fjellhaug har idag tre avdelningar (Oslo, Köpenhamn och Århus) med statlig ackrediterade utbildningar samt en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug). I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi & mission, samt Master i teologi & mission.

Concordia Theological Seminary (CTS)

FFG:s amerikanska samarbetspartner i Ft Wayne är ett av två prästseminarier i The Lutheran Church Missouri Synod, med flera teologiska program på högre nivå, bl.a. doktorsprogram och programmet Master of Sacred Theology som alltså är möjligt att läsa på FFG. Master-programmet fungerar både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning och har anpassats för präster/teologer i tjänst (3 intensivkurser per år). CTS är ett av de äldsta seminarierna i hela USA (175 år) och utmärker sig som ett bekännelsetroget lutherskt utbildningscentrum med mission bland lutherska kyrkor och seminarier över hela världen.

Ta steget vidare!

Kontakt

Ta kontakt! Välkommen att besöka FFG och prata med någon av oss på plats i Göteborg för att undersöka om studier på FFG passar dig. Du kan också kontakta studiehandledare med dina frågor eller begära informationsmaterial: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Undersök! Under resurser finns inspelningar/artiklar som ger närmare bekantskap om FFG:s profil och innehåll. Se också kalendern för kommande evenemang. Utbildningskatalogen ger en bra överblick.

Läs några studenters vittnesbörd (från Hälsning nr 4/2023)

Ansök till utbildning! En första anmälan till Teologiskt basår/Bachelor-programmet görs på ansökningssidan. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. De norska antagningskraven för svenska sökanden finns här. För ansökan till Master-programmet eller pastoralteologiska fördjupningsspåret, kontakta FFG: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Sök studiemedel och boende! Ansökan om studiemedel (från CSN i Sverige) sker för Årsstudium Nettstudier eller Bachelor i teologi og misjon (samlingsbasert) på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Se hemsidan: www.markusstiftelsen.seKontakta FFG för fler tips.

FFGs historia

HISTORIK: FFG bildades 1993 för att ge kompletterande teologisk undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade, med tydlig och förklarad utgångspunkt i forskningen och undervisningen: Bibeln som Guds ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen som profil. År 2000 startades en tvåårig heltidsutbildning, som sedermera blev en treårig teologisk utbildning ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association. 2014 ingicks ett samarbete med Concordia Theological Seminary i USA om masterstudier på FFG, Master of Sacred Theology, och år 2019 påbörjades samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo om studier för Bachelor i teologi.

Församlingsfakulteten är en av två skolor på kristen grund som Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse bedriver. L M Engströms gymnasium i centrala Göteborg är den andra.

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387
© 2024 Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design