Bachelor i Teologi & Mission (3 år)

BACHELOR I TEOLOGI & MISSION

FIH: Bachelor i teologi og misjon 180 stp 
3 år, heltid

För den som efter Teologiskt basår vill fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium, med möjlighet till en rent akademisk inriktning eller en pastoralteologiskt inriktad fördjupning (erbjuds som tillägg på FFG). Bachelorprogrammet sträcker sig i sin helhet över tre år vid heltidsstudier och består av ytterligare fyra terminer av fördjupade studier (120 stp) efter det Teologiska basåret. Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen, som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet. Kursutbudet utöver basåret ser ut enligt följande:

  • Gamla testamentet 10 stp
  • Nya testamentet 20 stp
  • Nytestamentlig grekiska 20 stp 
  • Systematisk teologi 10 stp 
  • Missionsvetenskap 20 stp
  • Examen facultatum 10 stp
  • Valbara fördjupningsämnen 30 stp

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen, som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet.

Information om Bachelor-programmet på Fjellhaugs sida.

Ekonomi & Boende

Ansökan om studiemedel från CSN sker för Bachelor i teologi og misjon (samlingsbasert) på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Kontakta oss för ytterligare hjälp med tips på boende.

Läsårstider 2024-25

Upptaktsdagar på FFG 19-20 augusti, första studiedagen 21 augusti.

Ansökan

En första anmälan görs på ansökningssidan. Efter återkoppling från FFG görs ansökan till FIH, där antagen student skrivs in som distansstuderande, med studieplats FFG. De norska antagningskraven för svenska sökanden finns här. För vidare information och kontakt, kontakta: studiehandledare@ffg.se, tel: +46 72-325 94 70

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31 mars. Ansökningar därefter fram till terminsstart endast i mån av plats och i den mån Fjellhaug kan anta sökande. Kontakta oss för mer information.

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!