Bachelor i Teologi & Mission (3 år)

Bachelor i teologi & mission

FIH: Bachelor i teologi og misjon 180 stp 3 år, heltid

Inom ramen för samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) kan man efter det inledande ettåriga Filippusprogrammet fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium på FFG med möjlighet att välja en renodlat akademisk fördjupning eller en pastoralteologisk fördjupning (särskild antagning) som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att förbereda för prästtjänst, eller liknande. Utifrån utbudet på Fjellhaugs utbildning ser det gemensamma kursutbudet ut enligt följande:

 

  • Systematisk teologi 10 stp
  • Examen facultatum 10 stp
  • Gamla testamentet 10 stp
  • Nya testamentet 20 stp
  • Nytestamentlig grekiska 20 stp
  • Missionsvetenskap20 stp
  • Valbara fördjupningsämnen30 stp

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen (bachelor i teologi och mission), som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet.

Ekonomi & Boende

Ansökan om studiemedel från CSN sker för Årsstudium Nettstudier (till att börja med) på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo, Norge. Studierna på FFG är kostnadsfria, och stipendier finns att ansöka om för att täcka tilläggsavgifter för studier knutna till FIH. FFG har inget eget internat, men Markusgården i Göteborg är ett kristet studentboende där studenter på FFG har en viss förtur. Kontakta oss för ytterligare hjälp med tips på boende.

Ansökan

Föranmälan till utbildningen sker direkt till FFG (klicka här), varefter handledning ges från FFG för ansökan till FIH via det samordnade ansökningssystemet för högskolestudier i Norge. Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG. För vidare information och kontakt, kontakta studiehandledare: studiehandledare@ffg.se, tel: 072-325 94 70

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 31 mars. Ansökningar därefter fram till terminsstart endast i mån av plats och i den mån Fjellhaug kan anta sökande. Kontakta oss för mer information.

Utbildningen ingår i samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Højskole. Detaljerad information om utbildningen finns på FIH:s hemsida. Vi hänvisar också till introduktionen till samarbetet som finns här.