Fredrik Brosché

Fredrik Brosché (lärare)

Teol. Dr.
Tel: 031-778 35 40 (växel)

Lärare i själavård och religionspsykologi.

Studier vid Uppsala universitet. Teol. Kand. 1968. Teol. Dr. 1978 på en avhandling om Luthers predestinationslära. Docent i kristen idéhistoria vid Uppsala universitet 1979.

Prästvigd i Svenska kyrkan 1969. Innehaft ett antal pastorala tjänster: studentpräst i Uppsala, församlingspräst i Göteborg. Anställd som personalsjälavårdare i Göteborgs stift sedan 1985, arbetat vid Kyrkans själavårdscentrum som föreståndare till 2011.

Undervisat i själavård och religionspsykologi vid Församlingsfakulteten sedan slutet av 1990-talet. Har skrivit och redigerat ett antal böcker.

Förteckning över böcker, uppsatser och texter

Hälsosamma relationer (I: Befrielse och läkedom, utg Ylva Eggehorn, Den kristna bokringen, Normans förlag, 1980), s 85-106

Manssamhällets försvarare – eller skapelsens? Studier och tankar kring frågan om kvinnan hos Paulus och Luther – i gammal och ny gnosticism, (Tillsammans med Hans C Cavallin) på Pro Veritate, Uppsala 1982, 270 s.

Vad gör jag med min vrede? InterSkrift Förlag, Herrljunga, 1983, 58 s.
Finsk upplaga: Mitä teen vihalleni, 1988, 59 s.

Återupprättad gemenskap, InterSkrift Förlag, Herrljunga, 1984

Helhetssynen återupptäckt. Den kristna skapelsetrons helhetssyn på människan och bejakelse av många slags helande, EFS-förlaget, Uppsala, 1985, 280 s.

Förord (I: Myron D Rush, Leva med varandra. Att lära sig leva i hela relationer, 1985) s 7-11.

“Syndernas förlåtelse åt allt Sveriges folk” Att predika lag och evangelium för narcissistiska nutidsmänniskor (I: Tro åt svenska folket, tillsammans med Bertil Gärtner, Pro Caritate, Göteborg 1987) s. 27-55.

Utbränd för Guds skull. En liten själavårdsbok för slitna församlingsarbetare, EFS-förlaget, Uppsala, 1988, 180 s.
Finsk upplaga: Loppuunpalanut, 1989, 185 s.

Människosyn och människovärde i bibliskt-kristet perspektiv (I: Låta leva, utg Tomas Seidal, EFS-förlaget, Uppsala 1988), s. 121-150

Vandringsfolket (I: En ny bok om Kyrkan, Norma bokförlag Borås, 1989) s 80-93

Ande,du som livet ger. En bok om förnyelse i församling och kyrka (Red och författare till två avsnitt) Pro Caritate och Verbum 1990, 189 s.

Att leva i en pluralistisk värld – samtal om tro och liv (I: Mitt i livet, red Sven-Arne Svenungsson, Bokförlaget Exodus 1993) s 56-58

Helad för att hela – en vision av en levande församling (I: Göteborgs stifts bok 1990-91, Pro Caritate, 1990) s 116-122

Nutidsmänniskan och evangeliet(I: Göteborgs stifts bok 1993-94, Pro Caritate, 1993) s 72-86

Trons medelålderskris – fara och möjlighet (I: Himlen talar – om det kristna hoppet, Göteborgs stifts bok 1994-95, Pro Caritate, 1994) s 85-96

Kris i äktenskapet (I: Öm & Tålig, 36 röster om kärlek, sex och samlevnad, Förlaget Trots allt, 1995) s 240-246

Att överlåta sig åt helighetens gåva (I: Som ett levande offer, AKF:s årsbok 1999) s 40-57

Martin Luthers madonna: människa, mystiker (I: Maria – en kvinna i vår tid, AKF:s årsbok 2001) s 24-43

Recensioner och artiklar i Svensk Pastoraltidskrift

Besöksadress

Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3
411 32 GÖTEBORG

Kontakta oss

Tel. 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Stöd oss

Swish: 123 100 84 57
PlusGiro: 64060-7
Bankgiro: 622-5387

Senaste podd-avsnittet

© Församlingsfakulteten | Skapad av Vestergård Webb & Design

Ansökan för studier på FFG

Föranmälan

Fyll i och skicka in formuläret nedan.

FFG återkopplar inom kort för att genomföra ansökan om formella högskolestudier på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH).

Efter godkänd ansökan från FIH är en student antagen också på FFG.

Ansökningstiden går ut 31 mars. Efter det, kontakta oss för information om andra ansökningsvägar!