Fredrik Brosché

Fredrik Brosché (lärare)

Teol. Dr.
Tel: 031-778 35 40 (växel)

Lärare i själavård och religionspsykologi.

Studier vid Uppsala universitet. Teol. Kand. 1968. Teol. Dr. 1978 på en avhandling om Luthers predestinationslära. Docent i kristen idéhistoria vid Uppsala universitet 1979.

Prästvigd i Svenska kyrkan 1969. Innehaft ett antal pastorala tjänster: studentpräst i Uppsala, församlingspräst i Göteborg. Anställd som personalsjälavårdare i Göteborgs stift sedan 1985, arbetat vid Kyrkans själavårdscentrum som föreståndare till 2011.

Undervisat i själavård och religionspsykologi vid Församlingsfakulteten sedan slutet av 1990-talet. Har skrivit och redigerat ett antal böcker.

Förteckning över böcker, uppsatser och texter

Hälsosamma relationer (I: Befrielse och läkedom, utg Ylva Eggehorn, Den kristna bokringen, Normans förlag, 1980), s 85-106

Manssamhällets försvarare – eller skapelsens? Studier och tankar kring frågan om kvinnan hos Paulus och Luther – i gammal och ny gnosticism, (Tillsammans med Hans C Cavallin) på Pro Veritate, Uppsala 1982, 270 s.

Vad gör jag med min vrede? InterSkrift Förlag, Herrljunga, 1983, 58 s.
Finsk upplaga: Mitä teen vihalleni, 1988, 59 s.

Återupprättad gemenskap, InterSkrift Förlag, Herrljunga, 1984

Helhetssynen återupptäckt. Den kristna skapelsetrons helhetssyn på människan och bejakelse av många slags helande, EFS-förlaget, Uppsala, 1985, 280 s.

Förord (I: Myron D Rush, Leva med varandra. Att lära sig leva i hela relationer, 1985) s 7-11.

“Syndernas förlåtelse åt allt Sveriges folk” Att predika lag och evangelium för narcissistiska nutidsmänniskor (I: Tro åt svenska folket, tillsammans med Bertil Gärtner, Pro Caritate, Göteborg 1987) s. 27-55.

Utbränd för Guds skull. En liten själavårdsbok för slitna församlingsarbetare, EFS-förlaget, Uppsala, 1988, 180 s.
Finsk upplaga: Loppuunpalanut, 1989, 185 s.

Människosyn och människovärde i bibliskt-kristet perspektiv (I: Låta leva, utg Tomas Seidal, EFS-förlaget, Uppsala 1988), s. 121-150

Vandringsfolket (I: En ny bok om Kyrkan, Norma bokförlag Borås, 1989) s 80-93

Ande,du som livet ger. En bok om förnyelse i församling och kyrka (Red och författare till två avsnitt) Pro Caritate och Verbum 1990, 189 s.

Att leva i en pluralistisk värld – samtal om tro och liv (I: Mitt i livet, red Sven-Arne Svenungsson, Bokförlaget Exodus 1993) s 56-58

Helad för att hela – en vision av en levande församling (I: Göteborgs stifts bok 1990-91, Pro Caritate, 1990) s 116-122

Nutidsmänniskan och evangeliet(I: Göteborgs stifts bok 1993-94, Pro Caritate, 1993) s 72-86

Trons medelålderskris – fara och möjlighet (I: Himlen talar – om det kristna hoppet, Göteborgs stifts bok 1994-95, Pro Caritate, 1994) s 85-96

Kris i äktenskapet (I: Öm & Tålig, 36 röster om kärlek, sex och samlevnad, Förlaget Trots allt, 1995) s 240-246

Att överlåta sig åt helighetens gåva (I: Som ett levande offer, AKF:s årsbok 1999) s 40-57

Martin Luthers madonna: människa, mystiker (I: Maria – en kvinna i vår tid, AKF:s årsbok 2001) s 24-43

Recensioner och artiklar i Svensk Pastoraltidskrift